Provincie en Staatsbosbeheer starten ruil van natuurgrond

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland willen via een openbare grondruil meer aaneengesloten natuur realiseren en daardoor de biodiversiteit behouden en verbeteren. Het gaat in totaal om bijna 600 hectare in de hele provincie. Ook in en rond de gemeente Lochem zijn de nodige kavels beschikbaar, Via inschrijving kunnen ook particulieren een stuk natuurgrond zelf gaan beheren.

De provincie brengt zo’n 200 hectare natuurgrond in en Staatbosbeheer een kleine 400 hectare. Het gaat in totaal om 170 kavels. Deze zijn te vinden op: www.grondruilgelderland.nl. Via een formulier op deze website is het ook mogelijk om kavels aan te bieden aan de provincie.

Betrokkenheid

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het realiseren van aaneengesloten natuur binnen het Gelders Natuurnetwerk en het behoud van natuur en biodiversiteit. Daarom koopt de provincie grond aan. Die grond wordt natuur, waarvan het de bedoeling is dat een ander het beheert.

Alleen voor natuur

De provincie biedt deze grond aan, met als verplichting de natuur in te richten en/of te beheren. Deze grondruil geeft naast natuurbeheerders ook particulieren de mogelijkheid in te schrijven op natuurgrond. De provincie hoopt zo ook de betrokkenheid van inwoners bij natuurbeheer te vergroten.

Aaneengesloten

Staatsbosbeheer probeert met de grondruil nieuwe gebieden te verkrijgen die aansluiten op de eigen bestaande grote natuurgebieden binnen het Gelders Natuurnetwerk en die van nationaal en internationaal belang zijn. Grote aaneengesloten gebieden versterken de kwaliteit van de natuur en kunnen tegen minder kosten beheerd worden.

Particulieren

Staatsbosbeheer biedt zelf kleinere stukken natuur op het platform aan. Provinciehoofd Arjan Snel van Staatsbosbeheer: ,,Deze grondruil biedt ons de mogelijkheid om een aantal van onze natuurgebieden in Gelderland aanzienlijk te vergroten. Robuustere gebieden zijn goed voor de natuur. Om dit te kunnen bekostigen, bieden we kleinere, losse gebieden aan die ook goed door bijvoorbeeld particulieren kunnen worden beheerd. De voorwaarde is natuurlijk altijd dat natuur natuur blijft en ook in de toekomst goed wordt beheerd.

Voorbeelden

De kavels die Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland aanbieden zijn heel verschillend. Ze liggen verspreid door de hele provincie en verschillen van grootte. De kavels liggen binnen en buiten het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat om verschillende typen natuur zoals natuurlijke graslanden, bospercelen, waterrijke kavels en landschapselementen. Toekomstige eigenaren zijn verplicht natuur en landschap in stand te houden.

Gemeente Lochem

In de gemeente Lochem liggen de aangeboden kavels vooral rond Barchem en in het Grote Veld. Maar ook bij Oolde (Laren) en bij De Wippers (Kring van Dorth) liggen kavels die in aanmerking komen voor particulier beheer.

Platform

Iedereen kan op www.grondruilgelderland.nl het aanbod bekijken. Hier staat kadastrale en planologische informatie, prijs, natuurdoeltype en de voorwaarden per kavel. Inschrijven op kavels kan t/m 31 augustus 12:00 uur. In 2019 wordt dit ruilproces nog afgerond bij de notaris.