Koninklijke Erepenning voor Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

0
De Koninklijke Erepenning

HARFSEN/KRING VAN DORTH – Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth zaterdag (25/5) een Koninklijke Erepenning ontvangen. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte de penning uit tijdens een bijeenkomst in Dorpshuus Hoeflo in Harfsen.

Belangenbehartiging

De vereniging behartigt de belangen van inwoners van de kernen van Harfsen en Kring van Dorth en de nabije omgeving. Het doel van deze vereniging is onder andere het bevorderen van het leefklimaat en leefbaarheid, het geven van leiding/steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten. Ook het bevorderen van een goede band tussen bewoners en het stimuleren tot meedenken en meedoen behoort tot de doelstellingen.

Adviesfunctie

Ook adviseert de vereniging de gemeente Lochem en andere overheidsinstellingen en is het betrokken bij ontwikkelingen in de kernen. Hiernaast werkt de vereniging samen met andere organisaties en instellingen om de doelen te bereiken. De vereniging heeft
ongeveer 500 leden, waarvan 40 actieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers zitten in het bestuur en de verschillende commissies.

Respect en waardering

Een Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen of aan sportverenigingen die het vijftigjarig bestaan of een volgende 25 jaar vieren. Het symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.