Provincie draagt tot 7500 euro bij aan elke nieuwe sociale huurwoning

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM/LOCHEM – De Provincie Gelderland heeft 3 miljoen beschikbaar om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen. Gemeenten kunnen maximaal 7.500 euro per woning aanvragen om de publieke kosten te dekken. Gedeputeerde Staten willen zo een bijdrage leveren aan oplossingen van de woningnood onder starters, alleenwonenden en doorstromers.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met het Actieplan Wonen wil de provincie de woningbouw versnellen. Er is vooral een tekort aan betaalbare woningen. Met deze subsidieregeling versnellen we de bouw van sociale huurwoningen en geven we starters en alleenstaanden die een huis zoeken weer een kans op een betaalbare woning.”

Haalbaar en Betaalbaar

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met zaken als bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Tegelijkertijd moeten de woningen betaalbaar blijven. Hierdoor ontstaat vaak een financieel tekort, waardoor de bouw stagneert. Met de nieuwe regeling betaalbaar wonen neemr de provincie een deel van deze publieke kosten voor haar rekening om de woningbouw haalbaar en betaalbaar te maken.

Binnen 2 jaar van start

Gemeenten kunnen de hele maand november een subsidieverzoek indienen. Het is een tenderregeling, waarbij de aanvragen worden beoordeeld op effectiviteit (aantal sociale huurwoningen) en kwaliteit (woningdifferentiatie en duurzaamheid). De gemeente draagt zelf minstens 30% van het publieke tekort. De bouw van de woningen moet binnen twee jaar van start gaan en de huurwoningen blijven minimaal 20 jaar in dezelfde sociale categorie, waardoor deze voor langere tijd betaalbaar blijven.

Woningbouw Impuls

De subsidieregeling sluit aan bij de landelijke Woningbouw Impuls (WII) regeling voor gemeenten. Deze regeling richt zich op betaalbare woningen in projecten met meer dan 500 woningen. De Gelderse regeling Betaalbaar Wonen stimuleert de bouw van sociale huurwoningen in minder grote projecten, waardoor ook kleinere gemeenten hier gebruik van kunnen maken. Voor de Gelderse aanvragen voor de landelijke Woningbouw Impuls regeling heeft de provincie al 9,4 miljoen euro aan cofinanciering beschikbaar gesteld.