Fietsverbinding N339 Epse-Harfsen: brede rode stroken

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

EPSE/HARFSEN – De keuze is gemaakt. De fietsverbinding tussen Epse en Harfsen (N339) blijft min of meer zoals deze nu is. Door bredere rode fietsstroken en meer verkeersplateau’s bij kruisingen moet het veiliger worden voor fietsers. De provincie voert het werk komend najaar uit tijdens groot onderhoud aan de N339.

Met de nu gemaakte keuze is ook de variant die voorzag in een alternatieve fietsroute via de Oude Larenseweg van de baan. Dit tot opluchting van mensen die actievoerden tegen het gebruik van deze zandweg. Ze scoorden er veel media-aandacht mee. Zo kwam onder meer het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ op bezoek.

Snelheid omlaag

Door bredere fietsstroken en verhoogde kruisingen hoopt de provincie de snelheid van het gemotoriseerde verkeer omlaag te brengen. Hier geldt nu al een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur maar er wordt desondanks vaak veel harder gereden.

In totaal verkenden de provincie Gelderland en de gemeente Lochem vijf varianten voor een veiligere fietsverbinding. Deze scoorden verschillend op de ruimtelijke gevolgen, benodigde bomenkap, draagvlak en kosten versus baten. Er is geen variant die op alle thema’s als beste scoorde. De varianten met vrijliggende fietspaden langs de N339 vragen veel extra ruimte en leiden tot kap van grote aantallen bomen.

Beperkt gebruik

Gezien het beperkt aantal huidige en toekomstige fietsers wegen de gevolgen en kosten hiervan niet op tegen de baten. De varianten over gemeentelijke wegen, waaronder dus de Oude Larenseweg, leiden niet tot meer verkeersveiligheid voor aanwonenden langs de N339 en stuiten op grote weerstand bij een deel van de omgeving.

Meer informatie over de genoemde verkenning is te vinden op:
www.gelderland.nl/N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse