Provinciale Staten kiezen dinsdag Eerste Kamerleden

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM/LAREN – Dinsdag (30/5) kiezen alle Provinciale Statenleden in Nederland de leden van Eerste Kamer. In Arnhem vindt de stemming plaats tijdens een speciale Statenvergadering. De stemming is te volgen via een livestream en de uitslag wordt meteen na de stemming bekend gemaakt.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar gekozen via zogeheten ‘getrapte verkiezingen’. Inwoners kiezen de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges. Zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. In de regio staan twee kandidaten hoog op de lijst van de Boer Burger Beweging (BBB). Op de derde plaats staat Gerrit-Jan Oplaat uit Markelo en op de vierde is Robert Croll uit Laren te vinden. Gezien de overmacht van BBB-Statenleden in het hele land, moet het al gek lopen willen zij niet tot senator verkozen worden.

Stemmen

De leden van Provinciale Staten van Gelderland brengen op dinsdag om 15.00 uur hun stem uit. De commissaris van de Koning – John Berends – is als voorzitter van Provinciale Staten ook voorzitter van het stembureau. Hij benoemt uit de Staten drie leden, die met hem het stembureau vormen. Vervolgens stemmen de Statenleden. Direct nadat alle stemmen zijn geteld, maakt de voorzitter bekend hoeveel stemmen er per lijst en per kandidaat zijn uitgebracht, en eventueel hoeveel blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht. Het proces-verbaal met de totalen stelt provincie Gelderland zo spoedig mogelijk beschikbaar via www.gelderland.nl/nieuws.

Openbaar

De zitting waarin de Gelderse stemming plaatsvindt, is openbaar. Publiek kan deze bijzondere Statenvergadering van dinsdag 30 mei 2023 volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal of digitaal via www.gelderland.nl/Statenlive.