Protestactie tegen bouwen in Barchemse Bos

0
Afbeelding uit de toelichting op het bestemmingsplan (bron: gemeente Lochem)

BARCHEM/LOCHEM – Zaterdag (15/10) wordt in Barchem actiegevoerd tegen het plan om zes villa’s te bouwen in het Barchemse Bos, aan de Borculoseweg. LochemGroen! heeft het protest van bewoners omarmt en de actie via posters en oproepen via de (sociale) media.

De actieslogan luidt: ‘Zes grote stapels stenen in plaats van bos, dat maakt de beer
in LochemGroen! los.’ In een toelichting schrijft de partij dat het plan van bouwbedrijf Schot om te bouwen in het bos vernietigend is voor het betreffende stuk natuur. Het college van B&W van Lochem komt vermoedelijk op korte termijn met een voorstel naar de gemeenteraad.

Beeldkwaliteit

Eerder stemde het college in met het beeldkwaliteitsplan. Ook besloot het dat een milieueffectrapportage (MER) niet nodig is. LochemGroen! erkent dat de woningnood is en dat de leefbaarheid in de kernen onder druk staat. De partij constateert verder dat biodiversiteit ‘het gesprek van de dag is’.

Volgens een persbericht hebben omwonenden, na bijna 3 jaar, vorige week antwoord gekregen op hun bezwaarschiften. Omwonenden spreken hun afschuw uit over het plan en LochemGroen! wil dat het plan snel van tafel gaat. Wethouder Marja Eggink wordt opgeroepen om de zorgen van ‘zowel buurt als dier, natuur, milieu en klimaat’ serieus te nemen en betaalbaar te bouwen op de minst kwetsbare plekken in de gemeente.

Gemeenteraad

Het plan speelt al sinds 2008. Het bos valt onder het bestemmingsplan ‘Kern Barchem’. Voor woningbouw is een planwijziging noodzakelijk. Een uitgangspuntennotitie is al in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. En in 2014 stemde de raad in met de stedenbouwkundige uitwerking. Toen werd onder meer afgesproken dat boscompensatie zal plaatsvinden op enkele percelen op landgoed Ampsen.

De protestactie in Barchem begint zaterdag om 14.00 uur. Verzamelpunt is het oude station aan de Borculoseweg.

Actieposter LochemGroen!