‘Problemen’ Lochemer vooral dichtbij huis

0
In Ons Huis in Almen spraken inwoners met collegeleden (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De problemen van de Lochemer liggen vooral rond de eigen woning of meteen om de hoek. Althans als de ongeveer 30 inwoners van de gemeente, die donderdagavond in Ons Huis in Almen uitgebreid met het college spraken, kunnen doorgaan als de gemiddelde burger. Volgens burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve heeft het college in ieder geval geleerd dat ‘kleine problemen vaak om kleine oplossingen’ vragen.

Het inspiratiecafé in Almen maakt deel uit de College Tour die B&W momenteel maken. Doel is het verzamelen van bijdragen van inwoners die kunnen helpen bij de afronding van het collegeprogramma. Dat vormt de basis voor het beleid voor de komende drie-en-een-half jaar.

Tafels
In Ons Huis stonden donderdagavond 4 tafels, met elk een thema en met elk een lid van het college als discussieleider. Het ging om even zovele thema’s. Dat waren ‘krachtige samenleving’, ‘sterke economie’, ‘onze leefomgeving’ en ‘nieuwe energie’. De (papieren) tafelkleden mochten worden volgeschreven met ideeën en tips. Daar werd goed gebruik van gemaakt. De aanwezigen rouleerden zodat ze aan alle tafels konden aanschuiven.

Hondenpoep
De besproken onderwerpen waren gevarieerd. Ook de meningen liepen uiteen. Zo vond iemand dat de gemeente handhavend moet optreden richting hondenbezitters die de poep van hun viervoeter niet opruimen. ,,Dat is een regel en de gemeente moet die regel handhaven. U bent de wethouder. Wet-houder!”, zo klonk het. ,,Dat is de burgemeester”, zei iemand anders. ,,Nou dan helemáál!” Er viel gelukkig ook wat te lachen.

Overigens kwam er ook een geluid van dezelfde tafel dat de samenleving gedragsproblemen – zoals bij hondenpoep – vooral zelf moet oplossen.

lees verder onder de foto…

Opmerking op de tafel voor ‘krachtige samenleving’ (foto: LochemsNieuws)Sturing
Iemand anders had op een tafelkleed geschreven: ‘U bent bestuurder. Stuur dan ook!’ Het woord ‘sturing’ viel opvallend vaak. Al dan niet in combinatie met het woord ‘subsidie’. Subsidie voor een rand van bloemen rond maisvelden of voor bevordering van duurzaamheid bijvoorbeeld.

Duurzaamheid
De discussie aan de tafel voor nieuwe energie – geleid door wethouder Henk van Zeijts – werd vaak breder getrokken. Duurzaamheid werd er haast ongemerkt bij betrokken. Termen als kringloopdenken en verduurzaming van de agrarische sector kwamen kwamen voorbij. Wat betreft nieuwe energie werd onder meer de winning van energie uit waterkracht in de Berkel ingebracht. Op het tafelkleed was verder te lezen dat elke lantaarnpaal een zonnepaneeltje en windmolentje zou moeten krijgen. Voor de eigen energie en wellicht blijft er dan zelfs wat over.

lees verder onder de foto…

Het tafelkleed van de tafel ‘nieuwe energie’ (foto: LochemsNieuws)Droogte
Bij de tafel over de leefomgeving ging het onder meer over droogte of juist een teveel aan water. De gemeente zou door voorlichting mensen kunnen aansporen om water op eigen terrein te bergen voor drogere tijden. Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei na afloop dat hij had ondervonden dat de mensen ontzettend veel weten over hun eigen leefomgeving.

Economie
Aan de economietafel van wethouder Eric-Jan de Haan werd onder meer gepraat over de landbouw als drager van de lokale economie. Lochem wil graag het centrum van innovaties in de sector zijn. Of dat nu direct een voortrekkersrol bij de commerciële wietteelt moet zijn, zoals iemand opperde, valt nog te bezien.

lees verder onder de foto…

De tafel voor ‘sterke economie’ (foto: LochemsNieuws)Iemand kwam met het idee om lege winkelpanden in het centrum naar verloop van tijd ‘automatisch’ te herbestemmen voor woondoeleinden. Dit om opzettelijke leegstand tegen te gaan. Verder was er een pleidooi van iemand die vindt dat bedrijven die deel uit maken van een keten meer voor de lokale gemeenschap zouden moeten doen.

Niets te klagen
Vooraf zei burgemeester Van ‘t Erve dat de College Tour tot nu toe vooral heeft geleerd dat de problemen die mensen ervaren inderdaad dichtbij huis liggen. Variërend van een losse stoeptegel of het in hun ogen iets te rigoureus snoeiwerk. ,,Voor die klachten moeten we zeker oog en oor hebben. Je zou er echter ook uit kunnen afleiden dat de mensen het over het algemeen niet zo slecht vinden wat we doen. Dat zeggen velen ons ook: ‘We hebben niet veel te klagen”’, aldus de burgemeester.

Lees verder onder de foto…

Tafelkleedwijsheid rond het thema ‘onze leefomgeving’ (foto: LochemsNieuws)Breder perspectief
Dat betekent dat de inwoners van de gemeente die via sociale media voortdurend roepen dat ‘hier niks deugt’ zich moeten haasten om de problemen in een breder perspectief te plaatsen. Reacties die voor 15 oktober binnen komen worden namelijk nog meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe collegeprogramma.

In gesprek blijven
Daarna wil dit college overigens graag in gesprek blijven met de inwoners. Dat is tot nu goed bevallen en leerzaam is het bovendien. Vrijdagmiddag zijn collegeleden nog te spreken in de supermarkten in Barchem en Harfsen en bij de Plus in Lochem. Een soortgelijke bijeenkomst als in Almen voor vrijdagmiddag gaat niet door.

Soms kunnen antwoorden op vragen kort zijn (foto: LochemsNieuws)