B&W Lochem op zoek naar ideeën tijdens College Tour [video]

0

LOCHEM – Via een College Tour die de titel ‘Lochem Inspireert’ draagt wil het nieuwe Lochemse college horen wat inwoners bezighoudt en welke onderwerpen ze belangrijk vinden. De ‘opbrengst’ moet uiteindelijk zijn weerslag krijgen in het collegeprogramma dat later dit najaar verschijnt.

Om inspiratie te krijgen willen het college ver gaan. Desnoods komen ze bij mensen thuis, bezoeken buurten, bedrijven of (sport)verenigingen. Zelfs een taxirit met een collegelid is mogelijk. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve: ,,Met alle respect voor de mensen die de weg naar ons wel weten te vinden; we willen nu graag ook partijen spreken die we niet zo ontmoeten.” Daarbij worden ook jongeren met name genoemd.

Ideeënwand
Het college wil graag nieuwe dingen horen maar via kleinschalige gesprekken ook toetsen of de zelfgekozen speerpunten de juiste zijn. Om de drempel zo laag mogelijk te maken worden op een aantal plekke in de gemeente zogeheten ‘ideeënwand’ geplaatst. Dat zijn grote posters met vrije ruimte om een boodschap aan het adres van het college te schrijven. Deze is er ook in digitale vorm.

Zie voor de portefeuilles van de collegeleden het overzicht onder dit artikel.

Op 4 en 5 oktober worden ‘inspiratiecafés’ gehouden in Almen en Lochem. Hiervoor kunnen belangstellenden zich aanmelden (zie de informatie onder dit artikel). Ter promotie van de College Tour verschijnen forse billboards in de bushokjes in de gemeente.

Mensen met ideeën of opmerkingen kunnen een afspraak maken met een van de collegeleden. Indien mogelijk draven de burgemeester en drie wethouders gezamenlijk op. Er is vanaf nu (18/) ongeveer een maand de tijd voor de gesprekken.

Thema’s
Om enigszins richting te geven aan gesprekken zijn een aantal thema’s benoemd. Hieronder een opsomming met de letterlijke tekst van de gemeente:

 • Sterke Economie: Wat moet er volgens u in het programma voor een sterker contact tussen ondernemers en gemeente? Om fijn te kunnen ondernemen? Om samen mensen aan het werk te helpen?
 • Krachtige Samenleving: In mensen die actief zijn in buurten en verenigingen zit een enorme kracht. Denk met ons mee. Hoe benutten we deze kracht voor levendige kernen? Wat is ervoor nodig zodat iedereen meedoet? Zijn er knelpunten?
 • Onze Leefomgeving: We zijn trots op onze groene, mooie gemeente vol rust en ruimte. Kritischer zijn we over de openbare ruimte en veilig verkeer. Waarmee moet het college wat u betreft aan de slag? Hoe bouwen we naar behoefte? Hoe versterken we ons landschap?
 • Nieuwe Energie: De komende 4 jaar willen we doen! Het energieverbruik omlaag! Energie dichtbij opwekken! Daarbij is ieders inzet nodig. Hoe gaan we samen deze uitdaging aan? Zodat we onze gemeente met trots kunnen doorgeven aan onze kinderen?

Deze thema’s komen uit het ‘Collegeprogramma in vogelvlucht’ dat dient als basis voor het nog te schrijven programma.

Informatie

De inspiratiecafés worden op 4 oktober in Ons Huis in Almen (19.00u) en op 5 oktober in het gemeentehuis in Lochem (13.30u). Er is plaats voor ongeveer 60 personen.

Aanmelden voor Almen kan HIER.
Aanmelden voor Lochem kan HIER

Aanmelden voor een taxirit met een collegelid kan HIER
Wie een collegelid wil uitnodigen voor een gesprek: klik HIER

De uitnodiging verschijnt ook op de gemeentelijke informatiepagina in de Berkelbode.

Overzicht collegeleden en hun verantwoordelijkheden

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve

Dienstverlening, Veiligheid, Handhaving

 • Dienstverlening
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie
 • Brandweer
 • Handhaving
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Facilitaire zaken
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Lokale democratie
 • Integriteit

Wethouder Bert Groot Wesseldijk

Financiën, Ruimte, Wonen en Sport

 • Financiën
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Wonen
 • Vergunningverlening
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Sport en accommodaties
 • Water en afvalwater
 • Monumentenzorg

Kernwethouder Gorssel, Zwiep, Barchem, Laren

Partij: Gemeentebelangen (GB)

Wethouder Eric-Jan de Haan

Economie, Mobiliteit en Buitenruimte

 • Werkgelegenheid
 • Participatie
 • Sociale Zaken
 • ‘t Baken
 • Economie
 • Recreatie en toerisme
 • Grondzaken
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare werken (o.a. openbare verlichting, buitenruimte)

Kernwethouder Lochem, Almen, Harfsen

Partij: VVD

Wethouder Henk van Zeijts

Zorg, Duurzaamheid en Cultuur

 • Zorg & Welzijn
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Klimaat & Energie
 • Cultuur
 • Natuur & Landschap
 • Afval

Kernwethouder Eefde, Exel, Epse/Joppe

Partij: GroenLinks

De uitnodiging van het college (bron: gemeente Lochem)