Plannen voor binnenstad en verkeer krijgen goedkeuring politiek

1
De Lochemse binnenstad (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het lijkt erop dat de Lochemse gemeenteraad over 2 weken unaniem akkoord gaat met zowel de Ruimtelijke Visie Binnenstad als het Verkeersstructuurplan dat daar deels mee is verweven. Maandagavond (3/9) hadden de partijen nog wel vragen en zorgen maar dit leidt vrijwel zeker niet tot tegenstemmen.

GroenLinks is bezorgd over de hoeveelheid gemeenschapsgeld dat in de binnenstadplannen gaat zitten. Wethouder Eric-Jan de Haan snapt die zorg maar vindt tegelijkertijd dat het ook wel wat mág kosten. ,,We investeren in de gemeenschap. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers en bewoners en kan dus rekenen op draagvlak. Wat het precies gaat kosten weten we nog niet. Maar laten we in eerste instantie naar de daden kijken”, aldus De Haan.

De visie bevat alleen nog een globale financiële doorkijk. Wat de werkelijke kosten gaan bedragen wordt duidelijker als het uitvoeringsplan er eenmaal ligt. De wethouder gaf verder aan dat de volgorde van de uit te voeren deelprojecten niet heilig is. Wat dat betreft hangt veel ook af van andere ontwikkelingen, zoals de rondweg.

Parkeren
De gemeente ontwikkelde plannen met de werkgroep Landstad Lochem. Inmiddels is ook consensus bereikt over het parkeren rond het centrum. Details en aantallen volgen in een memo die beide partijen doen uitgaan naar de gemeenteraad. Daarover volgt zo snel mogelijk een apart bericht.

Overeenstemming over de parkeervoorzieningen is erg belangrijk voor het draagvlak onder vooral ondernemers in de binnenstad. Hans Meilink van Landstad Lochem is dan ook erg content over het behaalde resultaat. ,,Ik ben blij en gerustgesteld. Een groot compliment aan alle betrokkenen is op zijn plaats. Als ondernemer en zelfs daarvoor als zoon van een ondernemer weet ik niet beter dan dat er altijd veel gedoe was over parkeren. Het nu bereikte akkoord is flexibel en toekomstbestendig. Daardoor hoeven in de verdere planontwikkeling niet meer te bakkeleien over een enkele parkeerplaats die moet wijken.”

Vraag
De wethouder zei maandag dat er wat parkeerplaatsen betreft rekening is gehouden met ontwikkelingen die de vraag naar parkeerruimte verhogen, zoals een nog verder aantrekkende economie. Als voorbeelden noemde hij uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen achter de Rabobank, aan de Mauritsweg. Daar ligt nog een grasveldje dat opgeofferd kan worden. Ook het wijzigen van de blauwe zone kan een oplossing zijn.

Lidl
Uiteraard kwam ook de eventuele verhuizing en vergroting van Lidl aan de orde. Tegenstanders verwachten daardoor verkeers- en parkeerproblemen. De Haan – die ervan uitgaat dat plannen van de discounter gewoon kunnen doorgaan – wees er in dat verband op dat het totaal aantal parkeerplaatsen rond het centrum toeneemt. Met name op het Graafschapterrein moet ruimte ontstaan. Op de parkeerplaats van de huidige Lidl maar ook aan de overkant, via herinrichting en het verplaatsen van milieustraat en bushalte.

De Haan en Meilink maakten gisteren melding van overleg over mogelijkheden om daar rond de drukke Keidagen extra lucht scheppen voor parkerende bezoekers door de kermisexploitanten – die dan een groot deel van het Graafschapterrein bezet houden – te verplaatsen naar het gemeentehuis.

Grachten
Gemeentebelangen wil dat naast de entrees van de binnenstad (‘de poorten’) ook aandacht komt voor het mogelijk herstel van grachten. De fractie vindt dat dit niet is uitgewerkt in de visie, hoewel het wel wordt genoemd. Er is sprake van een singel om de binnenstad. Het al dan niet graven van een gracht is afhankelijk van de (toekomstige) functie van wegen die nu op die plek liggen.

Compacte binnenstad
De PvdA wil dat naast het ‘mooi maken’ van de binnenstad ook aandacht komt voor het compacter maken van het centrum. Volgens De Haan is dat inderdaad de ‘geest van de visie’.

Beide plannen komen op 17 september aan bod in de gemeenteraadsvergadering. Een aantal partijen overwegen nog moties of wijzigingsvoorstellen in te dienen.

 

1 REACTIE

  1. Geweldig nieuws. Is ook absoluut nodig als Lochem nog een gezellige binnenstad wil houden met voldoende winkels en horeca in de toekomst. De aantrekkingskracht op het tourisme wordt groter, de regiofunctie sterker, de service naar onze bewoners verbetert en ook het MKB buiten het centrum heeft baat bij zo’n stevig kloppend hart van onze stad.

Comments are closed.