Leerlingenvervoer PlusOV: drama of opstartproblemen?

0
Debat over PlusOV in de Lochemse raad. Rechts Ruben Oteman (PvdA). Achter de interuptiemicrofoons vlnr Ria Leliveld (VVD), Hermien Wiselius (CDA) en Hamp Harmsen (D66). Uiterst links is nog net het gezicht van wethouder Henk van Zeijts zichtbaar (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Net als een jaar geleden is het leerlingenvervoer van PlusOV in de eerste week na de schoolvakantie in opspraak geraakt. Kinderen die te laat op school komen, bij de verkeerde school worden afgeleverd, die uit nood door de conciërge of ouders worden gehaald of gebracht en die via grote omwegen naar school moeten reizen. Het is bijna niet te geloven… en dat deden de coalitiepartijen plus D66 en MmL dan ook niet.

In de Lochemse gemeenteraad vlogen partijen elkaar maandagavond (3/9) in de haren oer het onderwerp. PvdA en CDA schetsten het bovengenoemde zwarte beeld. De de overige partijen vonden dat te ver gaan en stemden derhalve tegen de motie van de twee eerstgenoemde partijen. De motie werd op het laatste moment ingediend. Eerder op de avond hadden PvdA en CDA het college bevraagd over de problemen, tijdens het vragen-halfuur.

Startproblemen
Frappant is dat de klachten deels precies dezelfde zijn dan een jaar geleden. Daaronder ook het probleem dat de klachtenlijn van PlusOV slecht bereikbaar is. Door de onverwachte drukte en door de onverwacht lange gesprekken door opstartproblemen na de vakantie, zo stelde wethouder Henk van Zeijts (GL). Ruben Otemann van de PvdA en zijn CDA-collega Hermien Wiselius reageerden door te zeggen dat het begin van het schooljaar niet uit de lucht kwam vallen en dat PlusOV geleerd zou moeten hebben van wat er vorig jaar gebeurde.

Belofte
De wethouder zei zich niet te herkenning in het doemscenario van de motie. ,,Er gaat ook heel veel goed en waar het mis gaat zitten we er bovenop”, zo zei hij. De problemen zouden onder meer zijn ontstaan door personele problemen waardoor chauffeurs vaak op het laatste moment aan een rit worden gekoppeld. Van de belofte dat de chauffeurs voor begin van het schooljaar kennis zouden komen maken met leerlingen en ouders kwam daardoor vaak niets terecht.

Speciaal onderwijs
CDA en PvdA kregen zelf ook de nodige e-mails van verontruste ouders en betrokken instellingen. De wethouder maakte melding van 23 meldingen klachten in de eerste schoolweek op ongeveer 100 leerlingen die de gemeente gebruik maken van PlusOV. Het gaat meest om kwetsbare kinderen tussen 4 en 12 jaar uit zijn aangewezen op speciaal onderwijs in de regio.

Klachtenprocedure
Via de motie wilden de beide indienende partijen het college bewegen om alle ouders van betrokken leerlingen persoonlijk te bevragen over hun ervaringen met PlusOV. De wethouder: ,,Dat kost tijd en geld en u doet geen dekkingsvoorstel.” Verder werd het college aangespoord om een toegankelijke klachtenprocedure te realiseren, met een bijbehorende respectvolle afhandeling. Daar had Van Zeijts wel oren naar. Hij zegde toe om te laten onderzoeken over de klachtenafhandeling bij een onafhankelijke partij kan worden ondergebracht.

Motie verworpen
De overige partijen zeiden niet voor de motie te kunnen stemmen omdat de bewijzen van de misstanden ontbreken. Omdat het ging om een spontaan ingediende motie hadden CDA en PvdA geen tijd om de concrete klachten te bundelen en te laten zien aan de collega’s. De aansporing om de motie in te trekken sloegen de indieners in de wind. Met als logisch gevolg dat deze met 6 tegen 17 stemmen werd verworpen.

Evaluatie

De meerderheid van de raad vindt overigens dat er tijdens de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling PlusOV, die voor 1 novemeber wordt gehouden, best harde noten mogen worden gekraakt als het gaat om terechte klachten. PlusOV verzorgt het vervoer van zo’n 1400 leerlingen in de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde Voorst en Zutphen. Ook mensen met een Wmo-indicatie kunnen er gebruik van maken, zoals voorheen de Regiotaxi.