Plan voor zonnepark met 27.000 panelen op oude stortplaats Lochem

1
De oude vuilstort doet bijna Iers aan, met veel groen en grazende schapen (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het bedrijf TPSolar uit het Noord-Hollandse Lijnden wil 27.000 zonnepanelen plaatsen op de voormalige stortplaats Armhoede in Lochem. Het zonnepark zou voldoende energie moeten leveren om 2100 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Na de eerste informatieve bijeenkomst hebben omwonenden meteen het harnas aangetrokken.

Niet nieuw
Het idee om de voormalige stortplaats te voorzien van zonnepanelen is niet nieuw. De energiecoöperatie LochemEnergie en een belangenvereniging van bewoners van de Armhoede en Ampsen startten in 2010 met het project ADEL. Die afkorting staat voor Armhoede Duurzaam Energielandschap. Het liep destijds onder meer spaak omdat de kabel waarmee de opgewekte elektriciteit naar het bestaande net moest worden getransporteerd te duur zou worden om het project rendabel te maken. Het ging destijds overigens om minder zonnepanelen dan in het nieuwe plan.

Projecten
TPSolar zelf heeft nog niet gereageerd op het verzoek van LochemsNieuws om meer informatie te verstrekken. Wel is duidelijk dat het bedrijf geen nieuwkomer is op de markt. Op de eigen website claimt het betrokken te zijn bij projecten die goed zijn voor 49,2 MWp. Deze afkorting staat voor mega-watt-peak, oftewel de opbrengst bij optimale omstandigheden. Deze projecten zijn overigens nog lang niet allemaal gerealiseerd. Ze verkeren verschillende stadia van ontwikkeling.

Een klein deel van het terrein van de voormalige stortplaats is nog even in gebruik als recycleplein (foto: LochemsNieuws)

Eigen financiering
Het bedrijf stelt verder dat alle projecten met eigen financiële middelen worden gerealiseerd. Vorige week werd in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden. Die vinden dat ze te laat zijn betrokken bij de zaak, omdat ze aanwijzingen hebben dat het college van B&W al sinds maart weet wat de plannen zijn via een brief van LochemEnergie. TPSolar zou willen samenwerken met LochemEnergie.

Omwonenden
Twee omwonenden kwamen afgelopen zaterdag aan het woord in de uitzending ‘Politiek Café’ van de lokale internetzender Radio573 (luister HIER terug). Daar werd gesteld dat de informatie van TPSolar ‘nogal amateuristisch overkwam’ en dat er geen antwoord kon worden gegeven op kritische vragen. De omwonenden zeggen de indruk te hebben dat de gemeente onder druk wordt gezet door de provincie om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Zo zou het plan voor de Armhoede al voor eind oktober procedureel in kannen en kruiken moeten zijn om een belangrijke subsidie veilig te stellen.

Druk op gemeente
Dat er druk ligt op gemeenten werd in de uitzending van Radio573 bevestigd door CDA-Statenlid Jaap Jonk. Volgens loopt Nederland fors achter op de gestelde doelen en neemt de druk van Den Haag op de provincies toe. De provincies sporen op hun beurt gemeenten aan om een tandje bij te schakelen om sneller van de fossiele energie af te komen. Het plan met de Armhoede zou de gemeente Lochem erg helpen om aan de doelstelliingen te voldoen.

De stortplaats is omgeven door veel bomen en groen. (foto: LochemsNieuws)

Bomen
De omwonenden melden dat uit de tekeningen valt op te maken dat er nogal wat bomen rond voormalige stort moeten wijken. Dit zou nodig zijn omdat TPSolar niet alleen de bovenkant maar ook de hellingen van de oude afvalberg vol wil zetten met panelen. De betrokken bomen zouden de inval van zonlicht belemmeren.

Zere been
Dit is tegen het zere been van omwonenden. Die hebben in het verleden namelijk lang geknokt om de vuilstort in te bedden in zoveel mogelijk groen. Dat hebben ze uiteindelijk voor elkaar gekregen en dat willen ze graag zo houden. De inmiddels groene berg is – behalve vanuit de trein – nagenoeg aan het zicht onttrokken. 

Rol gemeente
Op de vraag hoe de gemeente erin staat, zegt een woordvoerster: ,,De rol van de gemeente is dat we het bevoegd gezag zijn en dat we de energietransitie ondersteunen: de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.”

Procedure
Over de procedure zegt de gemeente: ,,Voor het initiatief voor een zonnepark op Armhoede is allereerst een bestemmingsplanwijziging nodig. Ook moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.  Een bestemmingsplanwijziging begint met een ontwerpbestemmingsplan dat 6 weken kan worden ingezien. In die periode kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad. De raad moet daarna binnen 12 weken een besluit nemen over het bestemmingsplan.”

Dit bericht heeft inmiddels een vervolg gekregen. Lees het HIER.

1 REACTIE

  1. Is dit een verstandig plan? Hier en daar worden stortplaatsen weer afgegraven om de daarin verborgen herbruikbare en/of energie bevattende stoffen alsnog te gebruiken. Dat blokkeer je met een zonnepanelenplan.
    Misschien eerst afgraven?

Comments are closed.