Pilot: waterstof vervangt aardgas in wijk Berkeloord

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – In de Lochemse wijk Berkeloord wordt een pilot voorbereid waarbij aardgas wordt vervangen door waterstof. De Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord (BBSB) werkt samen met netbeheerder Alliander en de energiecoöperatie LochemEnergie. De bewoners zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in hotel Hof van Gelre op 30 september.

Uitleg

Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de pilot. Doel is om voldoende deelnemers mee te krijgen zodat er werkbaar cluster ontstaat van 15 tot 20 woningen. Het initiatief is van een aantal bewoners van de wijk die op zoek gingen naar mogelijkheden van waterstof als alternatief voor aardgas om woningen ite verwarmen. Alliander en LochemEnergie sloten zich hierbij aan.

De informatieavond wordt geopend door wethouder Henk van Zeijts. Verder lichten vertegenwoordigers van LochemEnergie en Alliander de mogelijkheden en plannen toe.

Transitie

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Bij deze zogeheten energietransitie moet onder meer aardgas worden vervangen door alternatieve warmtebronnen. Dit kan via warmtenetten en elektrisch verwarmen. Waterstof kan hier ook een rol in spelen, hoewel er nog geen ervaring is opgedaan met het op (zeer) grote schaal produceren van dit gas.

Via gasleiding

Een groot voordeel van waterstof is dat het via het bestaande aardgasnet kan worden getransporteerd en dat er al cv-ketels zijn die erop werken. Berkeloord is de eerste wijk in Nederland waar praktijkproeven worden gehouden, als er voldoende deelnemers worden gevonden. De proef moet uitwijzen hoe het gebruik van waterstof voor verwarmen in de praktijk werkt. Elders in Gelderland wordt een vergelijkbare pilot gehouden op een bedrijventerrein.

Geschikt

Berkeloord wordt onder meer geschikt geacht voor een proef omdat er relatief veel oudere woningen staan die niet optimaal zijn geïsoleerd. Hierdoor zijn ze minder geschikt voor het aanbrengen van een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

Op de website van Alliander wordt de proef al aangekondigd, al is daar nog slechts sprake van ‘een Gelderse gemeente’. Bewoners krijgen er een cv-ketel die geschikt is voor waterstofgas en ze gaan elektrisch koken.

Transport

Alliander verwacht dat het transport van met groene stroom geproduceerd waterstof op termijn goedkoper wordt dan transport van energie via het elektriciteitsnet. Daarbij is het in economisch opzicht van belang om grote hoeveelheden waterstof te kunnen opslaan, bijvoorbeeld in ondergrondse ruimtes. Daardoor kunnen marktpartijen de energie verkopen op momenten dat de prijs goed is.

Voorbeeld van een installatie die groene stroom omzet zet in waterstof (bron: Alliander)