Parkeren bij ijsbaan Lochem planologisch uitgebannen

0
Overzichtskaart van sportpark De Elze en de wijk Molengronden (bron: OpenStreetMaps)

LOCHEM – Parkeren op het terrein van de Lochemse IJsclub is vorig jaar al verboden door de rechter. Nu gaat de gemeente dit ook verwerken in het bestemmingsplan. De gebruikers van sportpark De Elze en omwonenden zijn hierover vorige week geïnformeerd. 

Gemeentebelangen (GB) had lucht gekregen van de bijeenkomst in de kantine van Sportclub Lochem. De fractie stelde er maandag (23/4) vragen over aan het college. Wethouder Bert Groot Wesseldijk meldde dat er een correctie van het bestemmingsplan aan zit te komen, waardoor het parkeren bij de ijsbaan ook planologisch is vastgelegd.

Inspraak

Op een paar plekken voor eigen gebruik na mag op het terrein niet meer worden geparkeerd. De betrokkenen krijgen tot 12 mei de kans om te reageren op de bestemmingsplanwijziging. Die reacties kunnen nog worden verwerkt in het concept van het plan dat vermoedelijk begin juni voor iedereen ter inzage wordt gelegd. De gemeenteraad kan er dan komend najaar een klap op geven.

Omwonenden beklaagden zich over parkeren op het terrein van de ijsbaan, omdat hun uitzicht erdoor werd bedorven en omdat er gevaarlijke verkeerssituaties ontstonden. Het conflict leidde eerder tot een poging tot mediation. Volgens de wethouder leek dat aanvankelijk tot resultaat te leiden maar op het laatste moment liep het spaak.

Rechter

De omwonenden gingen daarop naar de rechtbank en kregen gelijk. Parkeren is niet in overeenstemming met de bestemming ‘sport’. De rechter koppelde een dwangsom van 500 euro per overtreding aan zijn uitspraak. In de korte ‘ijstijd’ van de afgelopen winter liep de Lochemse IJsclub ook daadwerkelijk tegen die boete op door fout geparkeerde auto’s.

De gemeente zelf kreeg het verwijd dat het niet tijdig gevolg had gegeven aan de gerechtelijke uitspraak. Een aantal omwonenden stelde de gemeente daarop in gebreke. De gemeente erkende de fout en 13 klagers kregen samen 1260 euro als genoegdoening.