Gemeente: ‘IJsbaan Lochem gebruikt geen glyfosaat meer’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De ijsbaan in Lochem wordt dit jaar afgedekt met plastic om te voorkomen dat gras en andere vegetatie door de toekomstige ijsvloer heen steekt. Vorig jaar gebruikte IJsclub Lochem hiervoor nog het bestrijdingsmiddel glyfosaat, dat ook wel bekend is als RoundUp.. De club heeft de gemeente laten weten dit middel niet meer te gebruiken.

Dit blijkt uit de antwoorden van het Lochemse college van B&W op vragen van de raadsfractie van Lochem Groen! Vorig jaar werd op 15 september glyfosaat gespoten op de ijsbaan. Volgens Lochem Groen! kreeg de club daarop een waarschuwing van de voedsel- en warenautoriteit NVWA.

Eigenaar
De gemeente Lochem is eigenaar van de grond van de ijsbaan. Toen er vorig jaar een melding kwam over het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel is er contact geweest tussen club, NVWA en de gemeente. Het gebruik van glyfosaat is toen bevestigd.

Lochem Groen! vroeg het college of het van mening is dat het middel verboden zou moeten worden omdat het schadelijk is voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Het antwoord luidt dat de gemeente daar niet over gaat. Het ministerie van LNV  is het bevoegd gezag. Eind vorig jaar heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat glyfosaat weer professioneel ingezet mag worden, nadat er in 2016 een landelijk verbod was ingesteld voor professioneel gebruik van glyfosaat buiten de landbouw. Of een ijsclub als professioneel gebruiker kan worden aangemerkt laat het college in het midden.

Adviezen

De gemeente volgt voor het beheer van grond dat het in eigendom heeft de adviezen van
de brancheorganisatie van hoveniers en groenvoorzieners (VHG) en de Koninklijke
Vereniging Stadswerk Nederland. Deze organisaties hebben in een brief van eind 2020 de gemeenten opgeroepen om, ondanks het ontbreken van een landelijk verbod, geen chemische middelen bij de onkruidbestrijding in de openbare ruimte te gebruiken.

‘Met derden, die gemeentelijke gronden beheren (zoals de ijsclub), treden wij in overleg om het gebruik van chemische bestrijding te ontmoedigen en te zoeken naar alternatieven’, zo schrijven B&W. In de al in 1996 gesloten huurovereenkomst met de ijsclub zijn geen specifieke regels opgenomen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Contact

De gemeente heeft op 18 augustus contact gehad met de ijsclub. De vereniging gaf daarbij aan dat de ijsbaan wordt afgedekt met plastic en dat het gebruik van glyfosaat daarom niet meer aan de orde is.

Het middel heeft een Europese toelating die in december 2022 vervalt. Voor die tijd moet worden besloten of het opnieuw voor 5 jaar wordt toegestaan in de EU. De lidstaten kunnen het gebruik overigens verbieden en dit gebeurt ook al. Frankrijk heeft het gebruik al sterk beperkt. Probleem bij de beoordeling van glyfosaat is dat wetenschappelijke onderzoeker elkaar tegenspreken.

Landbouw

In de landbouw wordt het middel vooral gebruikt om gras en onkruid op akkers te doden en onder te werken, voordat er bijvoorbeeld weer mais wordt gezaaid. De ondergewerkte dode vegetatie dient als meststof voor het gewas. Via het onderwerken van levende vegetatie wordt hetzelfde doel bereikt maar dit duurt langer.

LochemsNieuws heeft de IJsclub eerder benaderd voor een reactie maar deze bleef uit.