Regionale Energie Strategie (RES) zorgt voor politieke stress

0
Foto ter illustratie (foto: Thomas Kelley on Unsplash)

LOCHEM – De Regionale Energie Strategie, of kortweg RES, is een verplicht nummer voor gemeenten. Een Lochems raadslid koppelde de afkorting maandagavond (23/4), al dan niet bewust, aan het woord stress. Als een concept-nota al tot 10 moties leidt en je bedenkt dat Lochem het eens moet worden met 6 andere gemeenten, 2 waterschappen én de provincie, dan mag dat inderdaad wel stress heten.

We schreven over nut en noodzaak van de RES eerder DIT artikel.

De 10 moties, waarvan de helft van nieuwkomer Meedenken met Lochem (MmL), hadden deels dezelfde strekking. Ze gingen over participatie van inwoners, solidariteit, geld, insecten en zelfs kernenergie.

Doelen

Doel is het halen van 49% minder CO2-uitstoot in 2030. De regio, wil daar graag een schepje bovenop doen en heeft zich een reductie van 55% ten doel gesteld. De gemeente Lochem wil in 2030 bovendien energie-neutrale gemeente zijn. Als je het één haalt, is het andere doel dan ook binnen handbereik?

Dit soort vragen leidt tot berekeningen waardoor je ineens met veel minder zonneparken en windmolens je doel kunt halen. Op papier althans. Het kan vele hectares zon en 9 windmolens schelen, zo leerde een sommetje.

Solidariteit

En, hoe solidair ben je met andere gemeenten als blijkt dat stedelijke gebieden een beroep doen op Lochem – met lekker veel buitengebied – om nog maar wat meer zonnepanelen te plaatsen, of een windmolen extra? Een motie van GB, VVD en CDA wil voorkomen dat de Lochem dan ook nog eens (extra) de knip moet trekken.

Op de vraag van de PvdA, of dat betekent dat de indieners daadwerkelijk meer willen doen als elders geen ruimte is, moest Marja Eggink (GB) namens de indieners bekennen dat het niet alleen om geld gaat maar dat men elkaar toch nog eens diep in de ogen moet kijken als er een concrete vraag ligt De motie haalde het overigens ruimschoots (13 voor, 9 tegen).

Besparing

De PvdA zelf kwam met een motie die erop aanstuurde dat Lochem met een actieplan voor verduurzaming van de bebouwde ruimte komt. Onder het motto: wat je bespaart hoef je niet op te wekken. Wethouder Henk van Zeijts vindt dat weliswaar een goed idee maar gezien de tijd ziet hij dit geen onderdeel worden de RES. Door de toezeggingen die hij deed trok de PvdA de motie in.

Participatie

Twee moties haalden de eindstreep met instemming van de hele raad. De eerste wil meer tijd voor burgerparticipatie, van 6 maanden naar een jaar. De tweede draagt het college op om een plan te maken waarin wordt beschreven over hoe je de inwoners kunt betrekken bij klimaat, energie en landschap.

Energie-armoede

Een motie van MmL over ‘energie-armoede’ haalde het niet. De fractie ziet het gevaar dat veel mensen op termijn de energiekosten niet meer kunnen dragen omdat deze te duur wordt door alle investeringen. De zorg werd gedeeld maar de andere partijen zien het zo’n vaart niet lopen. Volgens hen heeft de RES geen directe invloed op de energieprijzen en is inkomenspolitiek niet des gemeentes.

Kernenergie

Kort daarvoor had Lex de Goede van MmL gepleit voor meer aandacht voor kernenergie, naast wind en zon. Dat kan volgens hem zorgen voor voldoende en goedkope energie. Voor het afvalprobleem verwees hij naar de Finse oplossing. Marleen van der Meulen (D66) wees hem erop dat in Frankrijk – het land met de meeste kerncentrales in Europa – de meeste mensen leven die hun energierekening niet kunnen betalen.

Duitsland

De Goede nam Duitsland als voorbeeld Dat land besloot te stoppen met kernenergie na de ramp in Fukushima. De energieprijzen stegen de afgelopen jaren snel. Dat leidt tot honderdduizenden afgesloten huishoudens per jaar.

Lochem moet de RES opstellen met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen. Verder zijn de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn&IJssel en de provincie betrokken bij de ontwikkeling van de energie-strategie.