Buurtvereniging Enklo was ‘even vergeten’ door de gemeente

0
Archieffoto van de viering van het 40-jarig jubileum van buurtvereniging Enklo in 2016, op het schoolplein van de toenmalige Toermalijn (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Buurtvereniging Enklo is weer gesetteld in het gebouw Zuiderenk. Nu is de St. Josephschool daar de ‘hoofdbewoner’. Voorheen was dit de inmiddels opgeheven openbare basisschool De Toermalijn. De weg tussen de oude en de nieuwe situatie was niet geheel zonder hobbels.

De gemeente Lochem geeft in een antwoord op vragen van LochemsNieuws toe dat de communicatie richting buurtvereniging niet goed was. De verbouwing van het gebouw Zuiderenk, om deze geschikt te maken voor de St. Josephschool, werd niet gedeeld met Enklo. In een recent interview met de Berkelbode vertelt voorzitter Henk Harmsen dat bij de ontruiming die in 2017 vooraf ging aan de verbouwing ineens ook de spullen van de ruim 40 jaar oude buurtvereniging waren verdwenen.

Serieus genomen
Harmsen zei in dat interview ook zich wel eens af te vragen of de vereniging wel serieus genomen wordt. Enklo vervult volgens hem een belangrijke rol in de sociale cohesie van een buurt met relatief veel ouderen, allochtonen en sociaal zwakkeren. Een onderzoek van welzijnsadviesbureau Spectrum en de Stichting Welzijn Lochem naar ontmoetingsplekken in de gemeente wees uit dat en in de wijk Zuiderenk vrij veel vraag is naar  inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. In dat onderzoek wordt de belangrijke rol van de buurtvereniging overigens onderschreven.

Gesprek
De gemeente meldt dat, toen werd geconstateerd dat Enklo niet was geïnformeerd. er alsnog een afspraak is gemaakt met Enklo. Eind juli 2017 was er een gesprek waarin de plannen met het gebouw werden gedeeld met de buurtvereniging. Toen is ook afgesproken dat Enklo zelf in overleg zou gaan met de (toen nog oude) St. Jospehschool over tijdelijk gebruik van het naast de Zuiderenk gelegen schoolgebouw. Dit voor de duur van de verbouwing. Daar zijn toen inderdaad afspraken over gemaakt.

Sloop
Destijds was er nog sprake van dat (een deel van) het oude pand van de St. Josephschool eventueel een andere maatschappelijke functie zou krijgen. Daarbij werd ook een buurthuis genoemd. Sinds september vorig jaar is duidelijk dat dit geen haalbare kaart is vanwege de hoge investerings- en exploitatiekosten. De oude school valt binnenkort ten prooi aan de slopershamer. De gemeente gaat, ook samen met omwonenden en de buurtvereniging, bekijken wat er vervolgens met het terrein moet gebeuren.

Relatie
De buurtvereniging ontplooit inmiddels alweer geruime tijd activiteiten in de vertrouwde ontmoetingsruimte in de nieuwe St. Jospehschool. De gemeente zegt dat de relatie met de vereniging goed is en dat de voorzitter dit recent nog heeft bevestigd.

Brede School

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Zuiderenk én een deze week door de gemeenteraad besproken ‘Visie op ontmoetingsinitiatieven’ vroeg LochemsNieuws wat er is geworden van het fenomeen ‘Brede School’. De Toermalijn was de enige school in de kern van Lochem die dat predicaat droeg.

Een brede school bundelt vaak belangrijke voorzieningen – al dan niet gericht op opgroeiende kinderen – voor een wijk of buurt maar heeft ook een ontmoetingsfunctie, met buurthuis-activiteiten zoals in het geval van Enklo.

De Brede School is volgens de gemeente niet van de baan in de Lochem. De betekenis is echter niet langer beperkt tot meerdere activiteiten in één gebouw. Het kan ook een samenwerking zijn van verschillende activiteiten en organisaties op verschillende locaties.