Aangifte na lek rond benoeming Gelderse commissaris

0
Het Huis der Provincie in Arnhem (bron: provincie Gelderland)

ARNHEM/LOCHEM – Intern onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming van een nieuwe commissaris van de koning in Gelderland heeft niets opgeleverd.Niemand heeft bekend zich bewust of onbewust te hebben versproken. De fractievoorzitters van partijen in Provinciale Staten doen nu aangifte.

Door een lek richting dagblad de Gelderlander kwam naar buiten dat voormalig partijleider van de SP, Emile Roemer, een van de kandidaten was. Uiteindelijk werd gekozen voor de John Berend. De voormalige burgemeester van Apeldoorn is inmiddels geïnstalleerd als commissaris.

Intern onderzoek

Het interne onderzoek, dat de afgelopen 2 weken werd gehouden, richtte zich op 59 personen die op 12 december aanwezig waren bij een besloten vergadering van Provinciale Staten. Naast Statenleden zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en een griffiemedewerker gevraagd om een verklaring in te vullen.

De fractievoorzitters van PVV en SP lieten namens hun fracties weten de verklaring niet te zullen invullen. Van beide heeft één statenlid dit overigens wel gedaan. Acht betrokkenen hebben geen verklaring ingevuld.

Aangifte

Omdat de afgelegde verklaringen geen inzicht geven in hoe de geheime informatie naar buiten is gekomen, is besloten aangifte te doen. Het lekken uit een sollicitatieprocedure is strafbaar. Er staat maximaal een jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 20.500 voor. Ook het opleggen van werkstraffen is mogelijk.