Overdracht van zorg voor oorlogsmonument Somerset op 3 april

0
Het monument Somerset bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17585298)

LOCHEM – Een nieuwe groep eerstejaars-leerlingen van het Staring College neemt op dinsdag 3 april de zorg voor het oorlogsmonument Somerset over. Deze jaarlijkse wisseling helpt steeds nieuwe jongeren om te herdenken.

Adoptie
Sinds 1988 verzorgen steeds wisselende groepen leerlingen van het Staring College dit monument. De adoptie is een initiatief van de Stichting Februari 1941. Deze stichting
heeft een fonds gesticht waaruit de school jaarlijks een financiële bijdrage krijgt. Doel is om de leerlingen via deze weg vertrouwd te maken met de geschiedenis achter ‘hun’ monument. Ook krijgen ze zo inzicht in de wezenlijke waarde van het begrip ‘vrijheid’.

Actueel
Zo leren zij dat begrip ook vertalen naar de actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld. De leerlingen dragen de verzorging van het monument jaarlijks over aan een volgende groep leerlingen van hun school.

Wie meer wil lezen over het monument en de geschiedenis erachter kan terecht op een pagina op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het openbare programma voor dinsdag 3 april ziet er als volgt uit:

Verzamelen
13.15 – 13.30 uur verzamelen op de hoek Zwiepseweg/ Staringweg te Lochem

Stille tocht
13.30 uur stille tocht naar het monument
(krans en leerlingen voorop, genodigden/ouderen daarachter)

Plechtigheid
13.30 – 13.45 uur na aankomst bij het monument:

 declamatie en toelichting verzorgt door leerlingen en docent Staring College
 hoornblazer speelt Last post
 1 minuut stilte
 Wilhelmus (tijdens het zingen worden de vlaggen gehesen door twee leerlingen
van het Staring College)
 einde van de plechtigheid bij het monument.

Synagoge
13.45 – 14.00 uur vertrek naar de voormalige Synagoge, Westerwal 6 te lochem
Bijeenkomst
14.00 – 14.30 uur samenzijn in de voormalige Synagoge:

 welkomstwoord door een vertegenwoordiger van het Staring College
 leerlingen spelen een stukje muziek
 een leerling leest voor uit het verhaal van de bevrijding van Lochem
 toespraak door een afgevaardigde van het College
 korte pauze
 leerlingen spelen een stukje muziek
 leerlingen lezen zelfgemaakte gedichten over Vrede voor
 toespraak door een gastspreker via Kamp Westerbork
 slotwoord door een vertegenwoordiger van het Staring College