Opvang Oekraïners in Scheperskamp niet verlengd

0
Burgemeester Sebastiaan van 't Erve sprak eind maart omwonenden van de Scheperskamp toe (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De Oekraïense vluchtelingen die momenteel nog in hotel Scheperskamp in Lochem verblijven moeten uiterlijk 31 oktober naar een andere locatie. De gemeente Lochem heeft een aanbod voor verlenging van het contract met het hotel van de hand gewezen. De hoge kosten en het feit dat een hotel vooral een noodvoorziening is en minder geschikt voor langdurig verblijf.

Lochem vangt vanaf 31 oktober alleen nog Oekraïners op bij EuroParcs en in De Bloemenkamp in Gorssel. De mensen voor wie straks geen plek meer is in de gemeente Lochem moeten opgevangen worden door andere gemeenten in de regio of elders in Nederland. Hoeveel mensen uit Oekraïne nog door particulieren in de gemeente worden opgevangen is onbekend, maar ook voor die mensen wordt gezocht naar locaties met meer privacy en zelfstandigheid.

Verbouwing

Hoe lang het hotel nog beschikbaar zou zijn bij verlenging van het contract is onduidelijk. Eerder werd uitgegaan van uiterlijk november omdat dan een verbouwing van het hotel zou beginnen. De Scheperskamp wordt geëxploiteerd door Fletcher Hotels, maar het pand is eigendom van de Lochemse familie Hegger. Er werden sinds eind maart 105 mensen gehuisvest.

De kosten van de opvang in het hotel zijn hoog, zo blijkt uit een memo van het Lochemse college van B&W aan de gemeenteraad. Voor de locatie werd 984.000 euro neergeteld. Daar bovenop kwam nog de inhuur van beveiliging á 215.000 euro en personeel op locatie (125.000). Totaal dus ruim 1,3 miljoen euro. EuroParcs toucheert 148.000 euro van de gemeente voor de opvang. De totale kosten, inclusief vergoedingen aan Stichting Welzijn Lochem, opvang in De Bloemenkamp en uitbetaling van leefgeld aan de vluchtelingen (450.000 euro), lopen op tot 3,1 miljoen.

Vergoeding Rijk

Het Rijk betaalt per opvangplek 100 euro voor de periode van 1 maart tot 1 september. Als de gemaakte kosten hoger zijn dan deze standaardvergoeding, worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed, maar alleen over de periode tot 3 juni. Met name op de opvang in het hotel legt de gemeente dus flink geld toe.

B&W stellen dat de instroom van ontheemden uit Oekraïne afneemt. Er is vooral behoefte aan plaatsen voor doorstroming uit locaties waarvoor de contracten aflopen. Het contract met EuroParcs Resort De Achterhoek loopt overigens nog tot maart 2023.

Aan de grens

Het college schrijft aan de gemeenteraad: ‘Meer opvang bieden dan we nu doen, kunnen we organisatorisch niet waarmaken. Niet als gemeentelijke organisatie en niet vanuit de voorzieningen in de samenleving. Met het openen van de opvang in De Bloemenkamp neemt het aantal opvangplekken in de gemeente Lochem toe. Door het contract met De Scheperskamp niet te verlengen, beperken we het aantal opvangplekken tot EuroParcs en De Bloemenkamp.’

Dankbaar

Het college zegt dankbaar te zijn voor de inzet vanuit de samenleving. ‘Zonder alle hulp van de inwoners, vrijwilligers en onze partners is de opvang niet mogelijk. Tegelijk wordt de verwachting uitgesproken dat opvang nog langere tijd nodig zal zijn. Een spoedig einde aan de oorlog in Oekraïne is immers niet in zicht.