Veel bekijks voor plan Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg

0
Bezoekers kijken naar een ontwerpschets of een animatie op het scherm (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Omwonenden en andere belangstellenden konden donderdag de plannen met de Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg bekijken in de hal van het gemeentehuis. Daar werd veel gebruik van gemaakt. De eerste reacties zijn overwegend positief. Het profiel van de Tramstraat en Larenseweg gaat flink op de schop.

Daar wachten veel omwonenden al lang met smart op. Er kwamen veel klachten over hard rijden, vrachtverkeer en onveilige situaties. De gemeente bleef lang volhouden dat eerst de rondweg klaar moest zijn, maar heeft het werk nu toch naar voren gehaald. Het is de bedoeling om in het najaar van 2023 te starten. Het ontbrekende deel van de rondweg is naar verwachting media 2025 klaar.

Smalle rijbaan

De rijbaan van Larenseweg en Tramstraat worden over de gehele lengte versmald tot 6 meter. Dat schept ruimte voor trottoirs/voetpaden en een groenstrook met bomen. Dat laatste moet onder meer hittestress verminderen. Het asfalt van de huidige rijbaan wordt vervangen door klinkers. Dit past volgens de ontwerpers niet alleen beter bij de bebouwing, maar klinkers nodigen ook minder uit tot hard rijden dan asfalt.

Komende vanuit de richting van de Rondweg West (en het kunstwerk met de bal) springen twee veranderingen in het oog. De weg gaat vanaf de rondweg in een vloeiende lijn richting Hanzeweg. Wie richting centrum wil moet afslaan richting Larenseweg. Daar doemt dan meteen al een nieuwe brug over de Berkel op. De bolle en versmalde brug moet de snelheid uit het verkeer halen.

Plateaus

Op alle kruisingen komen plateaus, die de snelheid laag moeten houden. Nieuw is ook de niet ongevaarlijke oversteek voor fietsers, niet ver van de Hoeflingweg. Daar worden de twee rijbanen van elkaar gescheiden door een middeneiland (zie afbeelding hieronder). Hierdoor kunnen fietsers in twee keer oversteken en wordt gemotoriseerd opnieuw gedwongen snelheid te minderen.

lees verder onder de afbeelding…

De fietsoversteek in de Larenseweg krijgt een middeneiland. Fietspaden zijn hier rood gekleurd.
(detail schetsontwerp Anacon Infra/gemeente Lochem)

Aan de zuidzijde van de Larenseweg en Tramstraat worden parkeerstroken aangelegd, tussen de nieuwe bomen. De Tramstraat krijgt aan de noordzijde een voetpad. Die ontbreekt momenteel aan die kant van de weg. Het trottoir aan de andere kant is op sommige plekken slechts enkele tegels breed en in slechte staat.

Walderpoort

Op de kop van de Walderstraat wordt de ruimte voor het pand ‘Walderpoort’ zo heringericht dat het meer de sfeer van een plein gaat ademen. Een verhoogd accent met beplanting zorgt voor groen. Dat laatste is vergelijkbaar met wat nog dit jaar gaat gebeuren op de kop van de Molenstraat (Molenpoort).

Op de kop van de gracht – tegenover de winkels van onder meer Bakkerij Nollen en Het Volle Pond – komt ruimte voor ‘een terras in het groen’. Aan de Westerwal wordt de parkeerruimte verplaatst naar een strook langs de gevels. De gracht wordt hierdoor minder ontsierd door blik.

lees verder onder de afbeelding…

Zo gaan de Walderpoort en de omgeving van de gracht bij de Westerwal eruitzien (detail schetsontwerp Anacon Infra/gemeente Lochem)

Animatie

Tijdens de inloopbijeenkomst werd donderdag ook een 3D-animatie getoond met een virtuele rit van Hanzeweg naar Walderstraat. Dat gaf een indruk van hoe het er in de toekomst uit gaat zien.

Reageren

De plannen worden nog door de gemeenteraad besproken. Voordat het zo ver is kan iedereen die zich geroepen voelt een reactie geven. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 9 september via een reactieformulier op de website van de gemeente (KLIK HIER).