Oproep: nog een maand ‘heanig an’ met water

0
Foto ter illustratie (bron: Provincie Gelderland)

LOCHEM/ARNHEM – De provincie Gelderland, waterbedrijf Vitens en de Gelderse waterschappen roepen inwoners op om nog zeker een maand zuinig te blijven met drinkwater. Ook na de recente regen blijft het watertekort onverminderd groot. Het devies is dus kort douchen, de tuin niet sproeien met drinkwater en de afwasmachine pas aanzetten als deze vol is.

,,Na een paar buien sta je minder stil bij het watertekort, maar de extreem lage grondwaterstand is niet met een week regen verholpen.” aldus Gelders gedeputeerde Josan Meijers.

 Om het Tekort aan grondwater op te lossen zijn 200 dagen met regen nodig

Jelle Hannema van Vitens:  ,,Ja, er blijft water uit de kraan komen, maar bij aanhoudende droogte moeten we echt bewuster en zuiniger met ons drinkwater omgaan om de grondwatervoorraden op peil te houden. Boeren mogen niet sproeien waardoor een deel van de oogst dreigt te mislukken en natuurgebieden lopen ernstige schade op. Laten we daarom solidair zijn en allemaal zuinig aan doen.’’

Verboden waterschappen blijven van kracht 
Dat een paar buien de problemen niet oplossen, blijkt ook uit de aanhoudende droogtemaatregelen van de Gelderse waterschappen. Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel handhaven het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Waterschap Rivierenland houdt vast aan het beregeningsverbod. Waterschap Rijn en IJssel heeft daarbij ook een verbod ingesteld op het onttrekken van grondwater rond kwetsbare natuurgebieden.

,,De gevolgen van deze droogte kunnen nog lang merkbaar zijn.” zegt Frank Wissink, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. ,,Als de winter ook droog blijft, komen we volgend voorjaar echt in de problemen. Dan kan de grondwaterstand zich niet herstellen.”

Lessen trekken
De droogte toont het grote belang van ons water en drinkwater. We moeten er zorgvuldig mee omgaan. Gedeputeerde Meijers: ,,Het is belangrijk dat we zowel op landelijk als regionaal niveau straks grondig evalueren. We waren goed voorbereid, maar toch moeten we kijken hoe we ons in Nederland en Europa nog beter aan kunnen passen aan het veranderende klimaat.”

Tips
Denk voor je de kraan aanzet even na over waar het water vandaan komt. We moeten er nog lang mee vooruit. Meer tips over zuinig omgaan met water, zijn te vinden op de site van Vitens.