Opbrengst hout moet bomenbeheer Lochem betaalbaar houden

0

LOCHEM – Het klinkt apart wat het Lochemse college van B&W schrijft: ‘Wil duurzaam beheer van laanbomen ook kostenneutraal zijn, dan zouden meer bomen, waaronder ook meer beeldbepalende, gekapt moeten worden.’ Een goede opbrengst van het hout moet het beheer betaalbaar houden, zo is de opvatting.

Het gaat om het beheer van zogeheten laanbomen, oftewel de bomen langs gemeentelijke wegen. Onderhoud daarvan is belangrijk met het ook op de verkeersveiligheid. De kosten zijn echter hoog. De gemeente Lochem heeft met belanggroepen overlegd over duurzaam beheer dat minder kost.

Opbrengst
Het voorstel aan de gemeenteraad is om te komen tot een beleid dat leidt tot een zo hoog mogelijke opbrengst van het hout van bomen/takken die moeten wijken. De houtsnippers die vrijkomen bij snoeien en kappen kunnen worden gebruikt om gebouwen te verwarmen (biomassa).

Kapcyclus
Het college wil een kapcyclus van 70 jaar gaan hanteren. Dit betekent dat jaarlijks zo’n 680 bomen langs de Lochemse wegen voor de bijl gaan. Eenzelfde aantal bomen moet worden herplant.

Beeldbepalend
Oude, gezonde beeldbepalende bomen worden maximaal gespaard als het aan B&W ligt. Deze bomen vallen niet in de 70 jaar-cyclus. Dergelijke bomen dienen wel periodiek te worden gecontroleerd op gezondheid en veiligheid.

Als de gemeenteraad kiest voor duurzaam beheer, dan gaan gemeente, dorpsraden en/of omwonenden de herplant op zich nemen.

Besluit
Het voorstel wordt op 23 mei besproken door de gemeenteraad. Op 4 juli volgt een vergadering over de kadernota (voorlopige begroting). Dan wordt een definitief besluit genomen over de vorm van laanbomenbeheer die de gemeente voortaan gaat hanteren.