Home Regio Lochem Onrust én begrip bij omwonenden van AZC Ampsen

Onrust én begrip bij omwonenden van AZC Ampsen

0
Het terrein van Pactum in Ampsen (foto: gemeente Lochem)

LOCHEM – Omwonenden van het beoogde AZC in Ampsen werden afgelopen zaterdag bijgepraat tijdens een besloten bijeenkomst in het gemeentehuis. Uit de reacties achteraf blijkt dat er sprake was van enige onrust over onder meer de mogelijke omvang van het centrum op het terrein van jeugdzorginstelling Pactum. Er was echter ook begrip voor het feit dat de gemeente Lochem moet voldoen aan de opgave.

Na een plenaire inleiding en de behandeling van een klein aantal vragen daarover werd in kleinere groepen gepraat met vertegenwoordigers van de gemeente, het COA en voogdijinstelling Nidos. Naar schatting van aanwezigen waren er zo’n 125 mensen naar de bijeenkomst gekomen. Na de introductie van burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve was het even stil in het gemeentehuis, zo wordt gezegd. In de aansluitende tafelgesprekken kwamen zaken aan de orde als de omvang, de procedure en gevreesde waardevermindering van onroerend goed.

Aantallen

In zijn inleiding zei de burgemeester dat nog weinig kan worden gezegd over grootte en omvang. Daarvoor moet het COA de plannen uitwerken en indienen. Aanwezigen melden dat Van ‘t Erve aan een van de gespreksrondes sprak over mogelijk 500 vluchtelingen. Volgens een woordvoerster heeft de burgemeester dit cijfer bij navraag niet weerlegd, maar benadrukt hij opnieuw dat alles afhangt van de plannen van het COA en de procedure die dan volgt.

De woordvoerster laat verder weten dat er tijdens de bijeenkomst ook wel sprake was van begrip onder de aanwezigen, al lijkt die toe te nemen naarmate mensen verder weg wonen. Een door een aanwezige gedeelde uitspraak van een andere, niet nader genoemde, functionaris dat bij hoogbouw misschien wel 1000 mensen kunnen worden opgevangen, valt niet de verifiëren.

Procedure

Omwonenden vrezen vooral de mogelijk grote omvang van de opvanglocatie en vinden dat ze te laat zijn geïnformeerd. Ook zijn ze bang dat alles al rond is. De gemeente laat in dit verband weten dat de procedure op grond van de Omgevingswet wel degelijk de gebruikelijke ruimte biedt voor inspraak en eventueel bezwaar. De sinds begin deze maand van kracht zijnde Omgevingswet draagt initiatiefnemers – in dit geval het COA – op om omwonenden, nog vóór het indienen van de vergunningaanvraag, actief te informeren.

Het college van B&W staat positief ten opzichte van het verzoek tot medewerking van het COA. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve benadrukt het belang van een goede opvang van mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging: “Een menswaardige en humane opvang van asielzoekers past bij een land als Nederland. In de nationale opvangcrisis staat de kwaliteit van de opvang onder druk en steeds vaker ook het draagvlak. Als gemeente hebben wij daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. En die nemen we met een langjarige opvanglocatie voor asielzoekers binnen onze gemeente.”

Intentie

De intentieverklaring tot koop tussen COA en Pactum is getekend. De koop zelf is dus nog niet rond. De woordvoerster van de gemeente laat weten: “We informeren mensen actief over de plannen als die er liggen, zodat zij desgewenst ook gebruik kunnen maken van hu recht om bezwaar te maken. De burgemeester hoopt dat mensen straks willen deelnemen in een klankbordgroep en dat het AZC straks qua aard, maat en schaal past bij deze plek.”