Buslijn 56 kwam even ter sprake in Den Haag

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/DEN HAAG – De opheffing van buslijn 56 heeft vorige week vrijdag (3/12) heel even de Haagse politiek bereikt. SP-Kamerlid gebruikte de met opheffing bedreigde lijn als afschrikwekkend voorbeeld voor het verdwijnen van voorzieningen die dichtbij de mensen staan. Als het gaat om openbaar vervoer is Lochem volgens hem slechts één voorbeeld. Soortgelijke zaken spelen in Cuijk, Dronten en Nuland. Ook daar dreigen buslijnen te verdwijnen.

Alkaya deed zijn uitspraken tijdens de behandeling van de begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022. De SP’er zei dat zijn fractie zich grote zorgen maakt over de bereikbaarheid van grote delen van het land. Hij wees op de meer dan 4.000 handtekeningen die in Berkelland en Lochem werden opgehaald, maar die nog niets aan de situatie konden veranderen. Volgens de SP maakt het Kabinet zich geen zorgen over de afbraak van het openbaar vervoer, maar legt het steeds meer asfalt aan.

Motie SP

Een dag eerder had de Kamer een motie van de SP aangenomen waarin het Kabinet wordt gevraagd om meer informatie aan te leveren over het verdwijnen van buslijnen. De motie werd ontraden door het demissionaire Kabinet maar werd toch aangenomen. Hierdoor moet er op termijn een reactie komen van de bewindslieden.

Hieronder het betrokken gedeelte uit de handelingen (notulen) van de begrotingsbehandeling. De tekst is letterlijk overgenomen:

‘Voorzitter. In een wereld die steeds ingewikkelder en ook steeds internationaler wordt, dreigen abstracte, mondiale opgaven vrijwel alle aandacht op te eisen, ook in deze Kamer. Dat dreigt ten koste te gaan van onze eigen buurten, onze eigen volkswijken en onze eigen leefomgeving. Dat is doodzonde, want we kunnen geen grote hoogtes bereiken als wij onze eigen wortels verwaarlozen. Wij moeten blijven investeren in onze basis. Voor de SP is dat de eigen buurt, de eigen leefomgeving. Een leuke buurt met levendigheid en goede voorzieningen vergroot betrokkenheid en vermindert eenzaamheid, polarisatie en vervreemding in ons land, of je nou in de Randstad woont of in welke regio dan ook.’

Cruciale buslijn

‘Maar helaas, die voorzieningen verdwijnen. Nog deze week konden we lezen hoe mensen in Lochem verrast werden door het schrappen van een cruciale buslijn naar Deventer. En 4.000 handtekeningen van buurtbewoners hebben daar vooralsnog niets aan kunnen veranderen. Lochem is slechts één voorbeeld. Ik had het net zo goed kunnen hebben over Cuijk, Dronten of Nuland, waar ook buslijnen dreigen te verdwijnen.’

Zorgen

‘De SP maakt zich zorgen over de bereikbaarheid in grote delen van ons land, maar het kabinet overduidelijk niet. Het kabinet wil niet eens weten op welke schaal openbaar vervoer wordt afgebroken, maar gaat ondertussen wel door met het aanleggen van meer asfalt, ondanks verzet, bij onder andere Amelisweerd. Is het kabinet bereid om meer te doen om stad- en streekvervoer in ons land voor iedereen toegankelijker en betaalbaarder te maken? Gisteren heeft de Kamer mijn motie aangenomen om meer informatie te krijgen over het verdwijnen van buslijnen, ondanks dat het kabinet deze motie had ontraden. Dit is een logische eerste stap om tot verbeteringen te komen. Wanneer kunnen wij deze informatie van de regering tegemoetzien?’