Omwonenden plan Polsvoort verzetten zich tegen ontsluitingsweg

0
De Oude Enkweg is groen, smal en populair bij mens en dier uit de buurt. (Archieffote: LochemsNieuws)

LOCHEM – Omwonenden van het terrein van het voormalige transportbedrijf Polsvoort in Lochem verzetten zich tegen het bouwplan voor slechts een deel van het oorspronkelijke plan. Met name de gewijzigde ontsluiting heeft consequenties voor omwonenden en de groene oase die Oude Enkweg heet.

Overzicht van het plan Polsvoort in Lochem (bron: gemeente Lochem)
Overzicht van het plan Polsvoort in Lochem (bron: gemeente Lochem)

Buffer
Het oorspronkelijke plan, waarvan de eerste versie al in 2004 werd gepresenteerd aan omwonenden, ging uit van de ontwikkeling van zowel het voorste deel van het terrein – met een bedrijfspand en een tankstation van Tinq – als de weide daarachter. Dat flinke stuk grasland vormt al jaren een natuurlijke buffer tussen de Hammarskjöldweg en de bedrijvigheid. Later, toen de snelheid op de Zutphenseweg van 80 naar 50 kilometer per uur ging, werd het plan zodanig aangepast dat de ontsluiting geheel richting die hoofdverkeersader zou plaatsvinden.

Onze ‘groene oase’ wordt bedreigd

Ontsluitingsweg
,,Iedereen kon weten dat hiernaast ooit huizen zouden worden gebouwd. Dat is niet leuk, maar dat is nog te begrijpen en daar verzetten we ons dus niet specifiek tegen”, aldus bewoner Wim Kloosterboer van de Hammarskjöldweg. Doordat nu alleen de weide wordt volgebouwd krijgen omwonenden te maken een ontsluitingsweg die via Oude Enkweg, Hammarskjöldweg en Heggerank loopt. ,,Dat gaat niet alleen ons aan maar ook iedereen in de omgeving.” De autovrije Oude Enkweg is in de loop der jaren een groene oase geworden.

De buurt zamelde al dik 200 handtekeningen in tegen het plan Polsvoort. (foto: LochemsNieuws)
De buurt zamelde al dik 200 handtekeningen in tegen het plan Polsvoort. (foto: LochemsNieuws)

Handtekeningen
,,Het is een ontmoetingspunt voor mensen uit de hele wijk”, zegt Paola Kloosterboer. ,,Het heeft een sterk recreatieve functie. Je begint er je wandelingen, laat er de hond uit en kleine kinderen kunnen er veilig fietsen.” Inmiddels hangen er op verschillende plekken in de buurt spandoeken en formulieren waarop je je ongenoegen kenbaar kunt maken. Er zijn inmiddels al dik 200 handtekeningen binnen. In overleg met de gemeente wordt een moment gekozen waarop deze aangeboden worden.

Inspreker
Op maandag 3 oktober spreekt de gemeenteraad tijdens een rondetafelgesprek voor het eerst over dit onderwerp. Buurtbewoner Jan-Lodewijk de Vries schuift aan om in te spreken. Hij heeft raad en college al eerder gewezen op een mogelijk juridisch probleem met het plan zoals dit nu voorligt. Er is jurisprudentie waaruit blijkt dat de Raad van State problemen heeft met inbreidingslocaties die niet voldoen de zogeheten Ladder van Duurzame Verstedelijking, of kortweg De Ladder. Er wordt een voorbeeld uit Veghel aangehaald.

De weide waar 32 woningen zijn gepland. (foto: LochemsNieuws)
De weide waar 32 woningen zijn gepland. (foto: LochemsNieuws)

Duurzaam
Lochem – dat zich duurzame gemeente noemt – zou volgens die Ladder niet zomaar een stuk grond met een agrarische bestemming kunnen volbouwen. Vervanging van bijvoorbeeld een bedrijfspand wordt wél gezien als verduurzaming maar juist dat gaat nu niet gebeuren omdat het voorste gedeelte van het terrein er niet bij betrokken is. De eigenaren van beide delen kunnen het daar – al jaren – niet over eens worden.

Alternatieven
Het college houdt de gemeenteraad voor dat er behoefte is aan nieuwbouwwoningen in de kern Lochem en dat er bij andere beoogde inbreidingslocaties geen zicht is op spoedige ontwikkeling. Wim Kloosterboer is het daar niet mee eens: Er worden op niet al te lange termijn twee of drie scholen gesloopt. De Propschool en de Prins Hendrikschool verhuizen al in de zomer van 2017. Daar kun je dan vrij snel woningen realiseren zonder bestemmingsplanwijziging. Hier duurt dat veel langer omdat de bestemmingsplanprocedure nog moet beginnen.” Als de buurt het opspeelt tot aan de Raad van State ben je zo een paar jaar verder.

Spandoek langs de Oude Enkweg (foto: LochemsNieuws)
Spandoek langs de Oude Enkweg (foto: LochemsNieuws)

Niet ideaal
Projectontwikkelaar BPD – het voormalige Bouwfonds – laat bij monde van André ten Vergert weten dat nu inderdaad niet de meest ideale oplossing uit de bus is komen rollen. ,,We hebben dus ook begrip voor de bedenkingen van de omwonenden. We hebben echter alles geprobeerd om overeenstemming te bereiken met Hans Polsvoort (eigenaar van het voorste deel van het terrein – red.) maar op een gegeven moment houdt het op”, zo legt hij uit. ,,Er is overigens niet met deuren gegooid maar we komen er gewoon zakelijk niet uit”, zo voegt hij er aan toe.

Tijdelijk
Ten Vergert zegt dat de pogingen om het eens te worden dan ook doorgaan. Het predikaat ‘tijdelijk’ voor de ontsluitingsweg is volgens hem dus geen loze kreet. Omwonenden zijn bang dat tijdelijk vanzelf permanent wordt. Ook al omdat er wordt geïnvesteerd in een fors geluidsscherm tussen de het nieuwe wijkje en het bedrijfsterrein van Polsvoort.

Het voetpad van de Oude Enkweg naar de Daslook. (foto: LochemsNieuws)
Het voetpad van de Oude Enkweg naar de Daslook. (foto: LochemsNieuws)

Bestemmingsplan
Op de vraag over strijdigheid met De Ladder en het gevaar dat de Raad van State het bestemmingsplan uiteindelijk afschiet laat BPD weten dat het voorbeeld uit Veghel daar niet bekend is. ,,We hebben niet de indruk dat het plan zo niet kan, maar dat is vooral een vraag voor de gemeente.” De gemeente Lochem zegt dat de reactie van De Vries bekend is en ook al eens met hem besproken. De toetsing zal echter pas plaatsvinden tijdens de bestemmingsplanprocedure.

Proces
Ten Vergert zegt tenslotte: ,,Als de gemeenteraad instemt begint het proces van het bestemmingsplan met alle bijbehorende regels die we in dit land met elkaar hebben afgesproken. Omwonenden krijgen in die procedure nog meerdere kansen om hun geluid te laten horen.”

Hans Polsvoort was (donderdag) niet bereikbaar voor commentaar.