College Lochem: ‘Jonge vluchtelingen zijn op’

0
(foto: pixabay,nl)

LOCHEM – In de gemeente Lochem moeten nog voor het eind van het jaar 23 vluchtelingen met een verblijfsstatus worden gehuisvest. Het college meldt in een memo aan de gemeenteraad dat dit nog een stevige klus wordt. Niet voldoen aan de opdracht gaat Lochem voortaan geld kosten.

Minderjarigen
Het meest curieuze deel van de memo aan de raad gaat over de huisvesting van 36 alleenstaande minderjarigen. Dat heeft Lochem zichzelf eerder dit jaar opgelegd als extra, bovenop de reguliere taakstelling. De conclusie is nu: De jonge asielzoekers zijn ‘op’. Pactum jeugd- en opvoedhulp heeft al een aangeboden woning afgewezen omdat er geen jonge asielzoekers meer zijn om te huisvesten. Jeugdzorginstellingen hebben momenteel te maken met leegstand. De realisatie van een kinderwoongroep voor 12- tot 18-jarigen in Lochem gaat dan ook niet door.

In 2016 nog 23 mensen huisvesten

Achterstand
Wat betreft meerderjarige statushouders is Lochem er nog niet. De achterstand van vijf nog te huisvesten statushouders van eind vorig jaar bestond op 14 juli nog steeds. In het eerste halfjaar werden wel 40 mensen gehuisvest en tot 6 september nog eens 27. Dat betekent dat er nog 23 zijn te gaan. De provincie Gelderland accepteert de achterstand van 5 nu nog omdat Lochem aangaf  bezig te zijn met een plan dat oplossingen moet brengen. Landelijk is afgesproken dat gemeenten die de taakstelling niet halen moeten betalen. Het COA brengt de kosten van langer verblijf in aan asielzoekerscentrum (azc) dan in rekening voor de gemeente.

Werkgroep
Een werkgroep, waarin ook de woningcorporaties Viverion en IJsseldal zitting hebben, heeft gekeken naar mogelijke oplossingen. Er moet iets gebeuren want het is zeer de vraag of de corporaties voldoende woningen kunnen aanbieden. Gekeken is naar benutten van bestaand vastgoed, het huisvesten van meerdere alleengaande statushouders in één woning, aankoop of terugkoop van woning door woningcorporaties en het plaatsen van tijdelijk woonunits.

Zeer beperkt aantal panden gevonden

Geschikte panden
Probleem is dat driekwart van de vluchtelingen die nu nog in azc’s verblijven alleengaanden zijn. Het is dan ook bijna onontkomelijk dat meerdere statushouders in één pand worden gehuisvest. De werkgroep is in Lochem op zoek geweest naar panden die hiervoor geschikt zijn te maken. Een inventarisatie leverde een ‘zeer beperkt aantal geschikte panden’ op. Welke dit zijn in niet bekend gemaakt. Momenteel wordt onderzocht of ze inderdaad geschikt zijn te maken.

Criteria
De criteria voor de gezochte panden waren:
– Locatie. Ze mogen niet op een bedrijventerrein of in het buitengebied staan.
– Grootte.
– Volledige beschikbaarheid. Er mag geen sprake zijn van gedeeld gebruik.
– Prijs.
– Staat van onderhoud.

Doorpakken
In de memo aan de raad is te lezen dat nu moet worden doorgepakt om de resterende taakstelling voor dit jaar weg te werken. De verwachting is dat de taakstelling voor de eerste helft van 2017 minimaal gelijk blijft aan die van de twee helft van 2016 en dus 45 statushouders bedraagt. Daarbij ligt altijd een verhoging van dat aantal op de loer als een nieuwe stroom asielzoekers op gang komt.

Andere opties
Naast het geschikt maken van panden voor bewoning is ook de optie om huurwoningen te bevolken met meerdere mensen. IJsseldal heeft hiermee ervaring opgedaan in Twello. Het aankopen van woningen door woningcorporaties en het plaats van tijdelijke woonunits worden nog niet uitgesloten maar worden minder geschikt geacht, ook al omdat ze relatief duur zijn.

Vergoeding
De vergoeding die de gemeente ontvangt voor elke statushouders is aanzienlijk verhoogd, van 1000 naar 2370 euro. Elke nieuwkomer wordt 14 maanden begeleid bij de inburgering. Vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Momenteel wordt met de Stichting Welzijn Lochem gepraat over begeleiding van mensen die daarna nog hulp nodig hebben.

Het budget voor opvang voor 2016 wordt voor een groot deel doorgeschoven naar volgend jaar omdat veel nu te kiezen oplossingen pas dan hun beslag kunnen krijgen.