Omvang pilot grote zonneparken mogelijk beperkt

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Als de voortekenen niet bedriegen wordt de pilot voor grootschalige zonneparken in de gemeente Lochem drastisch ingeperkt. Maandagavond bleek dat alle raadsfracties – op die van D66 na – wel voelen voor het PvdA-voorstel om het totaal areaal van de pilot te verkleinen van 100 naar 25 hectare.

Druk
Argument is dat concrete plannen die er nu zijn ook binnen die 25 hectare vrij snel gerealiseerd kunnen worden en bovendien nog binnen de nu geldende subsidieregelingen. Met alles wat daarna komt wil de raadsmeerderheid graag de vinger aan de pols houden. De PvdA vindt de druk die er nu op ligt omdat anders subsidies worden gemist lijken op ‘chantage’.

Inpassing
Er zijn bijvoorbeeld wat zorgen over de landschappelijke inpassing van grote percelen met zonnepanelen en de rechtspositie van omwonenden. Dat laatste is volgens burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve overigens geen reden tot zorg. De nu voorgestelde procedure met een zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) kent volgens de burgemeester dezelfde zekerheden als een reguliere bestemmingsprocedure.

Armhoede
In de gemeente spelen momenteel twee plannen voor grootschalige zonneparken. Het plan om de voormalige stortplaats de Armhoede vol te zetten met zonnepanelen valt buiten de pilot omdat de ondergrond eigendom is van de provincie.

Goorseweg
Binnen de pilot past wel een plan van melkveehouder Hans Berenpas die een overeenkomst is aangegaan met het Duitse Kronos Solar en die naar eigen zeggen ook de instemming van direct omwonenden heeft. Het gaat om een perceel op de hoek van de Goorseweg en de Nettelhorsterweg, net buiten Lochem. Kronos hoopt eind 2018 te kunnen beginnen met de realisatie. Hans Berenpas wil de agrarische natuurvereniging ‘t Onderholt betrekken bij de landschappelijke inpassing. Hij denkt daarbij zelfs aan planten en struiken die vroeger veel in de streek voorkwamen.

Ingetrokken
Een ander bij de gemeente aangekaart project dat binnen de pilot zou kunnen vallen bleek maandagavond te zijn ingetrokken omdat de grondeigenaar en het betrokken solarbedrijf niet tot overeenstemming konden komen. Waar de betrokken grond ligt is nooit naar buiten gekomen.

Vooruit
De politiek hinkt op 2 gedachten. Enerzijds wil bijna iedereen forse stappen vooruit zetten en liefst zo snel mogelijk, maar anderzijds wil men aandacht voor de zorgvuldigheid. Vooruitgang op het gebied van duurzame energie is hard nodig. Lochem wil in 2030 energieneutraal zijn en er zijn nog maar weinig stappen gezet op weg naar die ambitie.

Niet genoeg
Dat laatste is de reden dat D66 niets voelt voor beperking van de pilot. Marleen van der Meulen hield de collega’s voor dat 100 hectare aan zonnepanelen nog altijd bij lange na niet genoeg is om de doelstelling te halen.