Nog veel vragen over economische agenda Lochem

0
Twentekanaal. Blik vanaf de Hanzeweg naar de Kwinkweerd. (Foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De politiek heeft nog de nodige vragen over de economische agenda 2017-2018 die het college van B en W het licht heeft doen zien. Vragen over de haalbaarheid, de wijze van meten van resultaten en of een stadsmanager nu wel zo nodig moet. Ook is er twijfel of wethouder Jan Kottelenberg het extra werk wel aankan.

Insprekers
Dit bleek maandagavond (5/9) tijdens een rondetafelgesprek. Twee insprekers hadden zich hiervoor gemeld. Hans Meilink van de Werkgroep Landstad Lochem (vastgoedeigenaren) hield de raad voor dat vier jaar geleden en soort hoopgevende dynamiek ontstond toen leek dat alle neuzen dezelfde kant op stonden als het gaat om met name de binnenstad van Lochem. Volgens Meilink is het enthousiasme van toen weggeëbd en hij hoopt dat het plan dat er nu ligt dit weer terug kan brengen en er echte stappen worden gezet. Hij stelde daarbij meteen vast dat een bedrag van 30 mille voor behoud en versterking van de detailhandel veel te weinig is.

Toerisme
Bart van Alten, voorzitter van Lochem 3.0 en secretaris van de LOV, vindt dat het beleid wel wat specifieker mag. Er is volgens hem al veel voorwerk verricht in diverse gremia zodat het nu tijd wordt om (snel) te oogsten. Ook vindt hij de ambitie op het gebied van toerisme te mager. Volgens Van Alten moet de gemeente nauwer samenwerken binnen het bestaande netwerk van onder meer Lochem 3.0 en VVV. Hij vindt het vooral zaak dat er een ‘onderscheidend profiel’ komt voor de stad Lochem en de dorpen. Een gemoderniseerde VVV moet dat dan uitdragen.

Stadsmanager
In de discussie tussen wethouder Kottelenberg en de vertegenwoordigers van de raadsfracties lag het accent op de aanstelling van een mogelijke stads- en dorpsmanager. ,,Waarom weer een ambtenaar erbij?”, zo luidde een van de vragen. Kottelenberg verdedigde de aanstelling van zo’n functionaris naast bedrijvencontactfunctionaris Cor Bernard. Omdat de vraag van bedrijven naar grond toeneemt moet die laatste zich volgens de wethouder vol concentreren op het binnenhalen van nieuwe bedrijven. De nieuwe man zou de contacten met de belangorganisaties als LOV en IKL voor zijn rekening moeten nemen en zich meer op de detailhanden moeten richten.

Portefeuilles
Interessant was de discussie over het feit of de wethouder de ambitie om veel vaker bedrijven te bezoeken en aan Lochem-PR te doen wel kan waarmaken. Kottelenberg heeft een zware portefeuille en krijgt onder meer te maken met het huisvesten van asielzoekers. Zelf denkt hij het wel aan te kunnen: ,,Als je iets belangrijk vindt moet je ruimte maken in de agenda.” PvdA en VVD vragen zich af of dit wel kan en lijken zich beide te kunnen voorstellen dat er een herschikking van portefeuilles komt binnen het college en mogelijk een soort project-wethouderschap voor de economie omdat er raakvlakken zijn met onder meer werkgelegenheid, toerisme en detailhandel.

Tijdens de raadsvergadering op 19 september moet blijken op de oppositiepartijen met voorstellen dienaangaande komen. Dan wordt vast ook nog verder gepraat over de nulmeting naar de tevredenheid van de ongeveer 3000 ondernemers in de gemeente. Niet duidelijk is nog hoe dit moet.

De hele economische agenda lezen? Klik op onderstaande link (pdf):
Economische agenda gemeente Lochem