Nieuwe topman ForFarmers: 670.000 bruto plus bonussen

3
ForFarmers Lochem (bron: ForFarmers/PR)

LOCHEM – De nieuwe topman Theo Spierings van ForFarmers wordt op 17 januari officieel benoemd tijdens een (virtuele) Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders wordt dan gevraagd in te stemmen met de overeenkomst die met Spierings wordt gesloten. Een vast bruto-jaarsalaris van 670.000 euro maakt hier deel van uit.

ForFarmers stelt dat het salaris in overeenstemming is die van topmensen van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven en met het eigen beloningsbeleid. Spierings (58) krijgt een aanstelling als CEO van een jaar, ingaande op 17 januari. Naast de 6,7 ton vast salaris kan de nieuwe man flinke bonussen scoren. De hoogte van deze zogeheten ‘korte termijn variabele beloning’ is afhankelijk van de mate waarin de doelstellingen over een periode van één jaar worden bereikt.

Bonus

Als alle doelstellingen worden bereikt toucheert Spierings 55 procent van zijn vaste salaris als bonus. Mochten de doelstellingen worden overtroffen wordt dit maximaal 82,5 procent. Deze bedragen zijn bruto. Uitkering geschiedt na vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhouders. De nieuwe baas van ForFarmers heeft verder nog recht op 20 procent van zijn salaris voor pensioenvoorziening. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren verder regelingen voor een bedrijfsauto, mobiele telefoon en verzekeringen.

Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor Spierings en 6 maanden voor de vennootschap.

Beleid

Spierings moet aan de slag met niet door hemzelf medebepaald beleid. Vorige maand maakte ForFarmers bekend de ambities, voor wat betreft groei buiten de huidige thuismarkten, terug te schroeven. Het veevoerconcern wil ‘dichter bij de boer staan’ en legt daarom meer verantwoordelijkheid bij lokale managementteams. Dit kan leiden tot per regio verschillend beleid. Het bedrijf is actief in Nederland, België, Polen, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

In de nieuwe plannen is verder aandacht voor duurzaamheid. Alternatieve grondstoffen, kringlooplandbouw en minder uitstoot van stikstof zijn enkele trefwoorden. Dit kan volgens het concern mede worden bereikt door afspraken binnen de hele voedselketen: van boer tot supermarkt.

3 REACTIES

  1. Ik hoop dat naar aanleiding van dit bericht de boeren een keer de trekker naar Lochem sturen.

Comments are closed.