Laren en Exel samen aan de slag met verduurzamen

0
Woning met zonnepanelen in Exel (foto: Jan Koolschijn)

LAREN/EXEL – Eerdere initiatieven als Aardgasvrij Laren, de Buurt Energiestrategie (BES) in Larense Broek en het opzetten van een netwerk van mestvergisters geven de betrokkenheid van Laren aan bij de energietransitie. De werkgroep Wakker Laorne energie-duurzaamheid zet zich nu samen met Exel en omstreken in voor een volgende actie. Tijdens een energiecafé op 22 november worden ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd waarbij behoeften en vragen over energie en verduurzamen aan de orde komen.

De bevindingen van de verschillende tafels worden gebundeld door de gespreksleiders. Zo ontstaat een overzicht van kansen om te verduurzamen. Dit wordt gedeeld met iedereen die er tijdens de avond bij was. Iedereen kan dan zelf bepalen wat de volgende stap richting duurzaamheid of energiebesparing wordt. Mogelijk wordt ook tijdens het energiecafé zelf al inspiraties opgedaan om meteen mee aan de slag te gaan. Ook is het mogelijk om een energiecoach in te schakelen.

Thema’s

Energie besparen, je eigen energie opwekken of nieuwe energievoorzieningen in je huis: de afgelopen maanden heeft iedereen daar wel eens over nagedacht. Maar hoe pak je dat aan? Hoe verduurzaam jij je huis, waarmee te beginnen, welke stappen kunnen worden gezet om zelf energie op te wekken, wat kost dat allemaal, welke subsidiemogelijkheden zijn er en wat levert een collectieve aanpak op? Al deze thema’s, en wat verder ter tafel komt, worden besproken tijdens de bijeenkomst.

In diverse kernen in de gemeente Lochem zijn mensen al enthousiast aan de slag gaan met het thema klimaat. Dit kan op verschillende manieren maar wel met één doel: verduurzamen en waar kan zelf energie opwekken. De gemeente ondersteunt deze initiatieven met menskracht en geld. Zo heeft Barchem een ludieke aanpak met een rookkanon bedacht om kieren in huis op te sporen en van daaruit planmatig aan de slag te gaan en is in Harfsen een bijeenkomst gehouden om inzicht te krijgen in de eigen energie-omstandigheden en hoe er stappen kunnen worden gezet om energie (en dus geld) te besparen op een klimaatvriendelijke manier.

Energieneutraal

De verschillende kernen worden regelmatig door het college van B&W uitgenodigd om kennis te delen en om uit te wisselen wat al concreet wordt gedaan. De gemeente geeft aan initiator te willen zijn van de noodzakelijke energietransitie. Deze kerngerichte aanpak laat het initiatief bij de inwoners en dat is de sleutel tot draagvlak en succes, zo is de gedachte. Kernen maken hun eigen energiestrategie en worden op lokaal niveau energieneutraal.

Het energiecafé is er voor alle inwoners van Laren en Exel en omstreken. Het is een initiatief van Wakker Laorne, Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) en Stichting Larensebroek e.o., in samenwerking met gemeente Lochem en LochemEnergie. Het wordt gehouden op dinsdagavond 22 november vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Kulturhus ‘t Kruispunt aan de Verwoldseweg 1 in Laren.

Aanmelden

Deelname is gratis. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via duurzaamheid@wakkerlaorne.nl of telefonisch via 06-12 61 61 29. Vermeld bij aanmelding het soort en bouwjaar van het huis waar je woont. Dit is nodig om de deelnemers van zo gericht mogelijke informatie te voorzien.

Na afloop krijgt iedereen een handig boekje mee naar huis, met veel informatie over verschillende manieren om energie te besparen en om je huis te verduurzamen.