Nieuwe gebiedsvisie voor Scheggertdijk Almen

0
Voor bedrijventerrein Scheggertdijk in Almen wordt een nieuwe gebiedsvisie opgesteld (bron: openstreetmap.org)

ALMEN/LOCHEM – De gemeente Lochem gaat een gebiedsvisie opstellen voor bedrijventerrein Scheggertdijk in Almen. Hierin wordt vastgelegd wat de kaders zijn waaraan toekomstige aanvragen voor functieverandering of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten worden getoetst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen zo ook op elkaar worden afgestemd.

De gemeente heeft een extern bureau ingeschakeld voor de opstelling van de visie. Er wordt een klankbordgroep samengesteld waarin een aantal direct betrokkenen meepraten. De eerste stap is het op korte termijn een inventariseren van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in kaart brengen van ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen en eventuele toekomstplannen van eigenaren in het gebied. In Almen wordt een enquête uitgezet om de mening van een bredere groep inwoners op te halen.

Scenario’s

Met de klankbordgroep worden meerdere scenario’s gemaakt voor het gebied. Deze worden gedeeld met aanwonenden en andere belanghebbenden. De bedoeling dat hieruit een voorkeursscenario naar voren komt. Deze wordt dan verder uitgewerkt. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad, die er later dit jaar een besluit over neemt.

Informatie

Meer informatie over de gebiedsvisie voor de Scheggertdijk is te krijgen bij Igor Vlaar van de afdeling Ruimte van de gemeente. Telefoon (0573) 289222 of via e-mail: i.vlaar@lochem.nl.