Motie: ‘Pak ontduiking leges door zonneparkbouwers aan’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/BARCHEM – De Barchemse belangenvereniging Hobama wil dat de gemeente Lochem scherper gaat toezien op de opgave van de bouwkosten voor zonneparken in de gemeente. Die zouden vaak (veel) te laag zijn waardoor de gemeente veel inkomsten uit leges misloopt. Het appél wordt aanstaande maandag ondersteunt door een motie van Meedenken met Lochem en de PvdA. TPSolar reageert verbolgen op de verdachtmakingen.

Hobama, dat strijd tegen de plannen van TPSolar om een zonnepark te realiseren bij Bekenschot, trok al eerder aan de bel over het volgens de eigen berekening veel te lage opgave van bouwkosten. Het college van B&W gaf eerder al aan dat die opgaves nauwelijks worden gecheckt. De hoogte van de bouwkosten bepaalt wat de aanvrager uiteindelijk aan leges moet afdragen aan de gemeente.

Bouwkosten

In het geval van Bekenschot gaat het volgens Hobama om mogelijk rond 80.000 euro dat Lochem misloopt. Volgens de opgave zouden de bouwkosten 2 miljoen bedragen. Hiervoor is bijna 34.000 euro aan leges verschuldigd. Hobama komt tot de conclusie dat de werkelijke bouwkosten tussen 12 en 14 miljoen zouden bedragen. Dat zou neerkomen op 115.000 tot 130.000 euro aan leges. TPSolar zou de genoemde bedragen zelf wereldkundig hebben gemaakt tijdens een openbare informatiebijeenkomst.

Via een brief vraagt Hobama de gemeenteraad om ontduiking van leges te stoppen en om de motie van MmL en PvdA te steunen. De vereniging constateert dat de gemeentelijke legesverordening niet in boetes of andere sancties voorziet in het geval van valse opgave.

Contacten bevriezen

Hobama wil dat de gemeente de contacten met de zonenparkbouwer zoveel mogelijk bevriest. Letterlijk is te lezen in de brief: ‘Tot nu toe is juist sprake van een innige samenwerking tussen gemeente en TPSolar. Maak daar een eind aan.’

Het project Bekenschot is niet onomstreden. De gemeenteraad gaf in september een voorstel om de aanvraag te honoreren terug aan het college, nadat bleek dat de provincie de aanleg van acht hectare natuur in dit project eist. Sindsdien is het stil rond het project. Hobama dringt er nu in de brief op aan om het project te stoppen.

Motie

In de motie roepen MmL en PvdA het college op om ‘in het kader van een rechtvaardige heffing er actief op toe te zien dat bij alle aanslagen voor bouwwerken van meer dan € 1 miljoen uitgegaan wordt van de volledige en juiste bouwkosten. En dat ‘in alle gevallen waarbij de afgelopen 5 jaar aantoonbaar onjuiste aangifte is gedaan of in de toekomst wordt gedaan’ op te treden met die middelen die de gemeente ter beschikking heeft.

Reactie TPSolar

TPSolar laat in een reactie weten de weergave van Hobama onder de gordel te vinden. Mede-eigenaar René Hendriks zegt dat de Barchemse vereniging in de strijd tegen Bekenschot cijfers manipuleert en TPSolar daarmee in een kwaad daglicht wil stellen. Het bedrijf heeft gisteren zelf een brief naar college een gemeenteraad gestuurd om dit toe te lichten. “Het zou wel heel erg apart zijn als we, nadat we al twee parken hebben gerealiseerd in de gemeente, nu ineens vals zouden gaan spelen”, aldus Hendriks.

Subsidie

Hij legt uit dat er bij de ontwikkeling van zonneparken veel tijd zit tussen de vergunningverlening en de daadwerkelijke start van de bouw. Dit komt onder meer omdat vaak lang moet worden gewacht op toekenning van een subsidie voor duurzame energie. Daar zit soms wel een paar jaar tussen. Voor Bekenschot is overigens nog geen sprake van een vergunning en dus ook niet van verschuldigde leges.

“Omdat zonneparken een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten worden vaak constructies bedacht om te voorkomen dat de ontwikkelaar al in een vroeg stadium veel leges moet betalen. Sommige gemeenten hanteren een maximumbedrag voor leges op zonneparken en elders wordt de legestabel speciaal voor dit soort projecten aangepast”, aldus Hendriks.

Onderconstructie

Hij laat weten dat de twee miljoen die voor Bekenschot is aangegeven slechts de onderconstructie betreft. Dit zou ambtelijk zijn afgekaart met Lochem en de verwachting is dat dit nog wordt geformaliseerd in het nieuwe beleid. “Hobama doet nu net of die twee miljoen in beton is gegoten. Natuurlijk zijn de totale kosten veel hoger. Ze hadden ons ook even kunnen vragen hoe het zit. Dat hebben ze niet gedaan. Ook de motie die nu is ingediend kregen we slechts bij toeval onder ogen.”

Plan in ontwikkeling

De ontwikkeling van Bekenschot is volgens Hendrix een volgende fase ingegaan. De provincie heeft volgens hem de eis van 8 hectare natuur op het totale areaal van 16 hectare laten varen. Het zou nu gaan om 3 á 4 hectare natuur, waardoor er 12 tot 13 hectare beschikbaar blijft voor zonnepanelen. Of dit rendabel is wordt momenteel berekend.

Omdat de gemeenteraad het vorige voorstel terugstuurde naar het college, moeten B&W met een nieuw voorstel komen als TPSolar met een aangepast plan komt.