MicroMania gooit handdoek nu al in de ring [update]

0
De beoogde locatie voor MicroMania is hier aangegeven (niet exact qua grootte en plek).

LOCHEM – De initiatiefnemer van MicroMania, een dierenpark met natuurbelevingscentrum en horeca, gooit de handdoek opmerkelijk snel in de ring. Vorige week maandag bleek dat er massieve tegenstand kwam van omwonenden, gesteund door enkele honderden handtekeningen van anderen. De gemeenteraad zou aanstaande maandag een besluit nemen over een voorstel van burgemeester en wethouders om de elk-weer-voorziening planologisch mogelijk te maken.

[update: Dit bericht is op woensdag 20 januari aangepast en uitgebreid. De reactie van de Zoo Consultants is uitgebreid, evenals de reactie van een woordvoerder van omwonenden. En de eerste politieke reactie kon wonrden genoteerd.]

Het plan kwam van Zoo Consultants uit Warnsveld. Woordvoerster Chantal Koebrugge bevestigt dat het plan is teruggetrokken. Ze zegt dat de druk van omwonenden de doorslag heeft gegeven. “Die was zo hoog dat we niet verder gaan op die plek”, zo zegt ze. “We houden nu even rust.” Of er een nieuwe poging komt op een andere locatie is volgens haar nu niet aan de orde. Wel houdt Zoo Consultant in gedachten dat de gemeente Lochem erg graag een elk-weer-voorziening wil.

B&W teleurgesteld

Het college van B&W van Lochem liet maandagmiddag via een statement weten het erg jammer te vinden dat MicroMania niet doorgaat. ‘We zijn al lang op zoek naar een elk-weer-voorziening voor de Achterhoek en willen graag aantrekkelijk blijven als vrijetijdsgemeente. MicroMania was een mooie recreatieve voorziening geweest en had zo’n 65 banen met zich meegebracht’, zo laat het college weten.

‘We zien dat er veel weerstand is bij omwonenden en dat dierenwelzijnsorganisaties zich zorgen maken. Er waren aan de andere kant ook enthousiaste reacties. We snappen dat de initiatiefnemer niet wil kiezen voor een weg van gerechtelijke procedures. We betreuren wel dat hij de stekker er nu al uit trekt en zo niet aan het gesprek met de gemeenteraad en de omwonenden is toegekomen. Bezwaren hadden we dan misschien kunnen wegnemen of de initiatiefnemer had het plan op onderdelen kunnen aanpassen. We zijn dus verrast, maar we respecteren het besluit van de ondernemer.’

Juridische stappen

De kans het tot juridische stappen zou komen was aanzienlijk want omwonenden wisten zich opmerkelijk snel te organiseren. Woordvoerder Coen Jaspers zegt namens de buurt dat Klein Dochteren blij en gerustgesteld heeft gereageerd op het nieuws. “We hebben snel en overtuigend gereageerd richting gemeenten en initiatiefnemer”, zegt hij.

De omwonenden maakten vorige week in groten getale gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een vergadering van de gemeenteraad over dit onderwerp. Het accent lag daarbij – kort gezegd – op mogelijk dierenleed en het feit dat dierenparken geen educatief karakter hebben. Maar ook concurrerende horeca-activiteiten en bedreiging van agrarische bedrijfsvoering kwamen voorbij. De vrees voor verkeers- en geluidsoverlast speelde ook een rol.

Virtuele dierenwerelden

Peter Wolters van Zoo Consultants liet vorige week weten het eens te zijn met de insprekers als het gaat om het opsluiten van dieren. Volgens hem wilde MicroMania juist aantonen dat je mensen met moderne technieken kunt meenemen naar grotendeels virtuele dierenwerelden. Dat er apen zouden komen was volgens hem lang niet zeker, al komen die wel in de plannen voor.

Vorige week dinsdag hadden de omwonenden een digitale meeting met Wolters. Volgens Coen Jaspers was het overleg goed maar hebben de omwonenden daar nogmaals indringend laten weten dat ze dergelijke ontwikkelingen niet willen in het landelijke gebied waar ze wonen. “Op veel onderdelen bestond geen duidelijkheid. Er waren vragen als: Is zoiets zorgvuldig in te passen in het landschap en hoe zit het met verkeersveiligheid? Het is op zichzelf niet vreemd dat zo’n plan zich nog ontwikkelt maar onze zorgen werden niet weggenomen. Over een aantal zaken was duidelijk nog niet goed nagedacht”, zo zegt hij.

Overleg

Een afvaardiging van de buurt had vorige week ook een gesprek met twee wethouders. Ook daar werden de bezwaren besproken. Volgens Jaspers was er begrip voor de standpunten uit de buurt maar toezeggingen deed het college niet.

De wijze van introductie van het plan, begin december, stuitte op onbegrip in de buurt. “We moesten het uit de krant lezen. We werden er echt door overdonderd”, aldus Jaspers.

Reactie Lochem Groen!

De kersverse eenvrouwsfractie van Lochem Groen! liet weten verheugd te zijn dat MicroMania niet doorgaat. Volgens Jolande van Borrendam zou het gaan om een commercieel pretpark vol dierenleed. “Geen bebouwing in ons mooie buitengebied”, zo klinkt het. Van het college wil ze nog wel weten of het besluit over MicroMania is genomen zonder te informeren wat de buurt ervan vond en hoe het kan dat een persbericht naar buiten werd gebracht met enthousiaste reacties van het college, voordat de omwonenden waren geïnformeerd.