Meningen gevraagd over schetsen Julianaweg en Molenpoort [video’s]

0

LOCHEM – De gemeente heeft donderdag eerste schetsen gepresenteerd voor de (her)inrichting van de Julianaweg en het gebied op de kop van de Molenstraat.  Hieraan is een enquête gekoppeld waarbij kan worden gekozen uit voorgestelde varianten.

In de video’s bij dit bericht staat in de titel dat het gaat om de Julianastraat in plaats van de Julianaweg. Dit is een foutje van makers van de animaties. De video’s zijn zonder geluid.

Eerder vroeg de gemeente al wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om aanpassingen aan de Markt, Julianaweg en Molenpoort. Veel van de aangegeven voorkeuren zijn verwerkt in schetsen voor de laatste twee locaties. De Markt is pas later aan de beurt.

Gracht niet haalbaar

Uit die vorige raadpleging kwam naar voren dat ongeveer de helft van mensen die meededen de aanleg van een gracht een goede optie vonden. Die komt er zeker niet. Onder de Julianaweg liggen kabels en leidingen van nutsbedrijven en de gemeentelijke riolering. Verlegging zou heel veel geld kosten. Bovendien zouden bij aanleg van een gracht gezonde bomen moeten wijken en veel parkeerruimte verdwijnen, zo luidt de uitleg van de gemeente.

Omwalling

Wel is in de plannen voor de Julianaweg en de naastgelegen Noorderwal getracht om de sfeer van een ‘omwalling’ van de binnenstad op te roepen. Dit komt waarschijnlijk het meest tot uiting in de optie waarbij de middenberm tussen Julianaweg en Noorderwal wordt verlaagd. Zo ontstaat een zogeheten wadi, waarin overtollig regenwater kan worden opgevangen en langzaam in de bodem zakken. Goed voor de leefomgeving en groen zorgt voor meer verkoeling bij extreme hitte.

Middenberm als wadi

De andere optie neemt de bestaande bomen in de middenberm als uitgangspunt. Via onderbeplanting moet de verbinding tussen Noorderwal en Julianaweg worden versterkt. Ook hier is volgens de planmakers sprake van het idee van een vestingwal. In beide varianten wordt de Julianaweg flink versmald, tot 5,8 meter. Ook gaat er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Langs de weg komen parkeerhavens.

In het hele plangebied blijven volgens de gemeente ongeveer 50 parkeerplekken beschikbaar. Dat is gelijk aan het huidige aantal. Langs de weg worden onder meer de parkeerplaatsen gecompenseerd die verdwijnen op de kop van de Molenstraat.

Molenpoort

Ook voor dat gedeelte van het plan, de Molenpoort, zijn twee varianten uitgewerkt. In beide gevallen verdwijnen de parkeerplaatsen tussen Primera en appartementengebouw De Beijer. Hier komt in de eerste optie een verhoogd plein met een waterelement en groen (te zien in de video hieronder). In variant twee is sprake van een pleintje dat uitnodigt om te verblijven door vaste zitplekken. Ook is er ruimte voor waterelementen (te zien in de video boven dit bericht).

Lees verder onder de video…

De Molenpoort dient als voorbeeld voor de andere historische toegangspoorten tot de binnenstad, die later aan de beurt komen voor een update.

Noorderwal als promenade

In de enquête kan verder nog worden gekozen voor twee varianten voor de Noorderwal. Keuze 1 betreft het handhaven van het huidige eenrichtingsverkeer maar met een ander wegprofiel en gewijzigde parkeerruimte. Keuze 2 gaat uit van een andere inrichting waardoor het idee van een wandelpromenade ontstaat. Gemotoriseerd verkeer wordt dan niet verbannen maar de voetganger wordt leidend. Via de Noorderwal blijft de Markt bereikbaar.

Enquête

Wethouder Eric-Jan de Haan: “De binnenstad is van iedereen en dus willen we graag samen nadenken over een andere inrichting. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.” Iedereen die dit wil kan terecht op www.lochem.nl/julianawegmolenpoortOp die pagina staat een link naar de eigenlijke enquête. In het gemeentehuis ligt een papieren versie van de enquête klaar.

Het is de bedoeling dat het plan, na eventuele aanpassingen, in het eerste kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hieronder een tweetal links naar meer gedetailleerde schetsen:
– De variant met de Noorderwal als wandelpromenade staat HIER.
– De variant met de Noorderwal als eenrichtingsweg staat HIER.

Een van de voorlopige schetsen voor de Julianaweg en Noorderwal (bron: gemeente Lochem)