7 ouders in gemeente gedupeerd door affaire kinderopvangtoeslag

0
Foto ter illustratie (bron: rijksoverheid.nl)

LOCHEM/DEN HAAG – In de gemeente Lochem hebben zich 7 ouders of ouderparen bij de Belastingdienst gemeld als gedupeerde in de kwestie rond de kinderopvangtoeslag. Dit blijkt uit een donderdag openbaar gemaakte lijst met het aantal gedupeerden per gemeente. Landelijk gaat het om 8395 ouders.

Oproep: LochemsNieuws wil graag in contact komen met ouders die zich hebben gemeld als gedupeerde en die hun ervaringen willen delen. Contact: info@lochemsnieuws.nl.

De lijst, die is bijgewerkt tot medio oktober, werd openbaar gemaakt door staatssecretaris Alexandra van Huffelen naar aanleiding van vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën. De affaire speelt al lange tijd en de betrokken bewindslieden liggen onder vuur omdat de afhandeling van de klachten en de compensatie van daadwerkelijk gedupeerde ouders lang op zich laat wachten. Eerder werd staatssecretaris Menno Snel het slachtoffer van deze affaire. Hij moest aftreden

Samenwerking gemeenten

Uit een brief van half oktober van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer blijkt dat de Belastingdienst wil samenwerken met gemeenten zodat gedupeerde ouders hulp kunnen krijgen tot het moment dat over hun zaak is beslist en zij compensatie hebben ontvangen als ze daar recht op hebben. Sommige betrokken ouders verkeren in financiële nood.

Gegevens delen

Probleem bij de samenwerking met gemeenten is dat er geen wettelijke grondslag is om contactgegevens van ouders te delen. In een pilot met 13 gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden op experimentele basis toch gegevens gedeeld. De wettelijke grondslag voor dit experiment ligt in artikel 10 (experimenteerbepaling) van de aangepaste Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Doel experiment

Doel van het experiment is om te onderzoeken of met de aanlevering van gegevens van mensen met betalingsachterstanden of verrekeningen bij de Belastingdienst, mensen in beeld komen die tot op dat moment niet bij de gemeente bekend waren als mensen met schulden. Met de gegevens kan de gemeente proactief in contact treden met deze inwoners en passende hulp bieden.

Fout

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat minstens een keer per abuis persoonsgegevens van enkele ouders zijn gedeeld met gemeenten. Deze zaten ‘verborgen’ in een van de documenten en dit werd pas na verzending ontdekt. Aan de 13 betrokken wethouders die de stukken ontvingen is gevraagd de gegevens te verwijderen en dit ook te vragen van de ambtenaren aan wie ze de stukken doorstuurden. Het gaat om ambtenaren met een geheimhoudingsplicht. De staatssecretaris acht de kans dat de gegevens worden misbruikt dan ook klein. De betrokken ouders zijn zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte gebracht.

Wet- en regelgeving

Als het experiment in 13 gemeenten slaagt, is het de bedoeling dit uit te breiden naar andere gemeenten. Als blijkt dat gegevensuitwisseling de gemeenten in staat stelt om vroegtijdig hulp te bieden en dat inwoners dit op prijs stellen, wordt het experiment verankerd in wet- en regelgeving. Het is dan overigens niet exclusief van toepassing op de kindertoeslagaffaire maar ook voor andere zaken waarbij het delen van gegevens met gemeenten gewenst is.