Melkveehouders kunnen experimenteren met kruidenrijk grasland

0
Kruidenrijk grasland in Laren (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – LTO en Urgenda bieden via een crowdfundingsactie de mogelijkheid aan boeren om te experimenteren met kruidenrijk grasland. De actie zorgt ervoor dat zij voordelig zaad kunnen inkopen. Particulieren kunnen via een donatie van 15 euro zo’n 1000 vierkante meter kruidenrijk grasland sponsoren. De gemeente Lochem doneert 1500 euro.

Een mix van kruiden, klaver en grassen in het grasland is niet alleen beter voor het oog, maar ook goed voor de biodiversiteit en bodemgezondheid. Meer bloemen, betekent meer insecten en dat is weer goed voor vogels. Elke donatie van € 15 leidt tot 1000 m2 kruidenrijk grasland, 50 kilo minder kunstmest, 100 kilo minder CO2. En extra voedsel voor insecten en vogels en minder bestrijdingsmiddelen.

Gemeente

Lochemse melkveehouders kunnen vanaf 20 augustus voordelig het zaad kopen om ervaring op te doen met kruidenrijk grasland. Afgelopen voorjaar stemde de gemeenteraad positief over een motie over kruidenrijk grasland. De raad vroeg het college het project ‘1001 ha’ bij boeren onder de aandacht te brengen en als gemeente zelf een
donatie te doen.

Wethouder Henk van Zeijts: “Steeds meer boeren houden rekening met natuur in hun bedrijfsvoering. Meer kruidenrijk grasland past daar goed bij. Het heeft economische voordelen en is goed voor de biodiversiteit. Daar dragen we graag aan bij.”
Kans om te experimenteren

Lees verder onder de afbeelding…

Ervaring

Vorig jaar liep de actie, ‘1001ha’ heel goed. Toen namen al 8 boeren uit de gemeente Lochem het zaad voor kruidenrijke hectares af. Melkveehouder Robbert Haijtink uit Laren: “De actie bood mij een mooie kans om op 3 hectare te experimenteren met kruidenrijk grasland. Via de webinars van ‘1001ha’ kreeg ik tips over het zaaien, bemesten, beweiden en de voederwinning van kruidenrijk grasland”, zo vertelt hij. “Ik verwacht veel voordelen.
“Ik had al positieve ervaring met meer klavers en rietzwenkgras in mijn weilanden.”

Hij vervolgt: “De komende jaren hoop ik ook de voordelen van kruiden te ervaren. Ik verwacht bijvoorbeeld meer verschillende soorten planten en dieren in het land tegen te komen. En dat het gewas beter tegen droogte kan en er minder mest nodig is”.

Kruidenrijk zaad kopen

Via www.1001ha.nl kunnen boeren vanaf 20 augustus kruidenrijk zaad kopen. “Boeren moeten er wel snel bij zijn. Uit ervaring weten we dat het hard gaat met het zaad dat met korting te koop is.” vertelt Hanneke van Ormondt van Urgenda.

Help een boer

Iedereen kan meehelpen om het weideland in de gemeente diverser te maken. Dit geldt voor particulieren, organisaties en bedrijven. Dit kan via donaties de webpagina: 1001ha.nl/doneren/lochem.