Marleen van der Meulen lijsttrekker D66 Lochem

0
Marleen van der Meulen van D66 Lochem (foto: D66 Lochen)

LOCHEM/GORSSEL – Marleen van der Meulen uit Gorssel is door D66 Lochem gekozen als lijsttrekker, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Eerder dit jaar wilde ze de Tweede Kamer in en stond op plek 38 bij haar partij, die flinke winst boekte, maar niet genoeg voor een zetel voor Van der Meulen. Ze gaat nu voor voortzetting van haar fractievoorzitterschap in de Lochemse raad.

Over haar motivatie zegt ze: “Als je het belangrijk vindt om in een democratisch land te wonen, moet je daar ook een bijdrage aan leveren, vind ik. Het zijn van een volksvertegenwoordiger is bovendien één van mijn mooiste ervaringen. Dat ik dit in maart voor de eerste keer mag doen als lijsttrekker, in Lochem, vind ik een enorme eer en uitdaging. Tijdens de gesprekken met kandidaten voor de komende raadsperiode ben ik geïnspireerd door de D66-ers die ik ontmoette. Weer kwam ik tot de conclusie dat ik lid ben van de politieke partij die bij mij past. Ik kijk ernaar uit de kar samen met hen te trekken.”

Het fractievoorzitterschap nam ze op 1 maart 2020 over van Hamp Harmsen. Hij keert na de verkiezingen niet terug. Overigens wordt Marleen van der Meulen tot eind februari in de gemeenteraad vervangen door Tanja Pompe, in verband met een rughernia, waardoor ze tijdelijk minder mobiel is. Ze neemt wel het voortouw in de verkiezingscampagne.

Wapenfeiten

Gevraagd naar wat D66 in de huidige raadsperiode heeft bereikt zegt Van der Meulen: “Om te beginnen hebben wij alle politieke partijen aan tafel gekregen en aandacht gevraagd voor de agrarische sector middels een motie. Om de klimaatverandering en afname van biodiversiteit tegen te gaan moet een grote omslag plaatsvinden, waarbij de agrarische sector een belangrijke rol kan vervullen. Het is: ‘alle hens aan dek’. Door de motie is de agro-innovatie-coöperatie opgericht, een netwerk waarvan boeren, naast hun bestaande netwerken, dankbaar gebruik maken.”

Ze vervolgt: “Dit initiatief begint zijn vruchten af te werpen. Steeds meer zien wij bloemen langs akkers en steeds minder zien wij de gele akkers die staan voor doodspuiten van onkruid. Verder is D66 een onderwijspartij. We zijn ervan overtuigd dat ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is. Daarom werd, mede door ons, het programma ‘jongeren op gezond gewicht’ op basisscholen verlengd. Ook onze motie ‘burgerberaad’ is aangenomen. Binnenkort komt een voorstel van het college naar de raad, hoe dit in Lochem ingezet kan worden.”

Inwoners centraal

D66 zet in haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen de inwoner centraal. “We willen een open en transparante gemeente met heldere en volledige informatievoorziening en persoonlijke dienstverlening. Daar is nog een wereld te winnen”. De gemeente moet veel beter naar burgers luisteren en goede initiatieven ondersteunen. Daarom willen wij een burgerberaad, waardoor inwoners direct hun stem kunnen laten horen. Bijvoorbeeld bij projecten waarbij een klein aantal mensen last heeft van ingrepen die voor een groot aantal mensen van belang zijn, zoals de energietransitie. Hierbij zou een burgerberaad enorm helpen om het breed gedragen voor elkaar te krijgen”, zegt Marleen van der Meulen.

Korte lijntjes

“Wij hebben korte lijntjes met onze vertegenwoordigers in de provincie en in de landelijke politiek. Daar maken we te pas en te onpas gebruik van om de belangen van de inwoners van Lochem te behartigen”, zo klinkt het verder. “Inwoners moeten van de overheid op aan kunnen. Transparantie en integriteit zijn belangrijk. De overheid is er voor de inwoners en niet andersom.”