Lochems college wil door met Circulus-Berkel

0
Foto ter illustrator (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het Lochemse college van B&W wil ook na 2023 door met Circulus-Berkel als dienstverlener in de openbare ruimte. Een 10-jarige samenwerkingsovereenkomst loopt eind 2023 af. B&W stellen de gemeenteraad voor om voor de periode daarna een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten.

In 2019 werd de samenwerking tussentijds geëvalueerd maar een besluit over verlenging werd een jaar uitgesteld. Dit betekent dat voor 1 januari 2021 een besluit moet worden genomen over verlenging of beëindiging van de samenwerking. Het voorstel tot verlenging dus voor het einde van het jaar op de agenda van de raad.

Monitoren

Dit jaar werd gemonitord hoe de dienstverlening zich ontwikkelt. Dat gebeurde onder andere op afspraken over de (beeld)kwaliteit, planning, rapportage en voortgang in de samenwerking. De inwoners werden erbij betrokken via twee peilingen via het burgerpanel Lochem Spreekt over de afhandeling van meldingen over zaken die speelden in de openbare ruimte. Met name op die afhandeling van klachten en meldingen waren veel inwoners kritisch.

Verbeteringen

Dit jaar werkte Circulus-Berkel aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
Het college van B&W stelt dat de resultaten van de monitoring en de financiële ontwikkelingen een positief beeld geven. De beeldkwaliteit voldoet op hoofdlijnen aan de eisen van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). De gewijzigde aanpak moet er onder meer toe leiden dat inwoners van de kernen in de gemeente de grasmaaier en de straatveger beter moeten kennen en met hen in gesprek kunnen gaan.

Omslag

Circulus-Berkel is bezig met die omslag in de manier van werken. ‘De eerste resultaten van het wijkgericht werken zijn positief en bieden aanknopingspunten voor een bredere uitrol. Circulus-Berkel voerde ‘Melden op kaart’ in en werkte aan het stroomlijnen van meldingen. Circulus-Berkel haalt de sociale doelen en verschillende doelgroepen zijn aan het werk in de openbare ruimte conform de social return-verplichtingen’, zo schrijft het college in een persbericht.

De uitkomsten van de tweede peiling Lochem Spreekt geven op meerdere onderdelen een stijgende lijn weer. De tevredenheid over de afhandeling van de meldingen door Circulus-Berkel is toegenomen. ‘Kortom: we zijn er nog niet maar we zijn wel op de goede weg’, zo klinkt het.

Vertrouwen

Wethouder Eric-Jan de Haan zegt: “We hebben er vertrouwen in dat we samen de dienstverlening en samenwerking verder kunnen ontwikkelen. Ieder in zijn eigen rol en met de verantwoordelijkheden die daarbij passen. En met respect voor elkaars belangen. Dat is een mooie basis voor de toekomst!”

Hoe verder?

De gemeente en Circulus-Berkel werken in 2021 het IBOR-beleid verder uit. De samenwerkingsovereenkomst wordt verder uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. Circulus-Berkel werkt verder aan de ontwikkeling van beeld- en wijkgericht werken.