LochemGroen!: ‘College vindt ondernemers belangrijker dan anderen’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)
LOCHEM/GORSSEL – LochemGroen! stelde begin november schriftelijke vragen over de toen aangekondigde Ondernemersavond, die overigens om corona werd afgelast. Een belangrijke vraag was waarom ondernemers mogen ‘borrelen’ op kosten van de gemeente. LochemGroen! trekt uit de antwoorden de conclusie dat het college ondernemers belangrijker vindt dan andere inwoners. Het college is van mening dat het uitvoering geeft aan een opdracht van de gemeenteraad. 
Het college reageert op de vraag waarom het naast de zogeheten Lochemse Zaken Cafees ook het organiseren en betalen van de jaarlijkse Ondernemersavond een taak van de gemeente vindt, door te verwijzen naar de economische agenda 2019-2022 die in 2019 werd vastgesteld door de raad. Deze werd met algemene stemmen aangenomen en kreeg dus ook de steun van Jolande van Borrendam van LochemGroen!, die toen nog deel uitmaakte van de fractie van GroenLinks.

In de economische agenda staat letterlijk:

* Doorgaan met de professionalisering van het Havenbedrijf, de bedrijfscontacten en concrete projecten zoals de Lochemse Ondernemers Avond, Lochemse Zaken, de passantenhaven etc.
* Inzetten op afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven.

Strategisch partner

Wethouder Eric-Jan de Haan (economische zaken) schrijft verder dat de gemeente een strategische partner wil zijn: ‘Een vraagbaak en verbinder. In deze door de raad vastgestelde agenda staat: ‘(..) Ook zal de gemeente zich inzetten voor bijeenkomsten en panels waar ondernemers kunnen netwerken.’
LochemGroen! vroeg verder of het college het met de fractie eens is dat ondernemers in staat zijn om zelf een leuke avond met een borrel te betalen. Hierop volgt het antwoord dat de Ondernemersavond in de beleving van het college duidelijk verder gaat dan alleen een leuke avond met een borrel. ‘De gemeente speelt een belangrijke schakel in het samenzijn met alle ondernemers(-verenigingen). Met de ondernemersavond toont de gemeente ook de ondernemersverenigingen haar waardering voor hun (maatschappelijke) inzet’, zo staat er letterlijk.

Waardering

LochemGroen! reageert hierop met: ‘Maar waarom alleen waardering voor ondernemersverenigingen? Waarom niet voor culturele verenigingen, zoals een kunstkring, muziek, toneel tot jongeren, kledingbanken en sport?’ De fractie vindt dat geen netwerkborrels met gemeenschapsgeld betaald zouden moeten worden. ‘Voor ons zijn ook de sociale en culturele verenigingen heel belangrijk voor onze gemeente’, aldus de partij. En verder: ‘Waar is dan de blijk van waardering voor de Lochemse mensen in de zorg, bij de politie enzovoorts.’

Verenigingen

In het vraag- en antwoordspel laat het college weten dat groene, sociale en culturele organisaties, voor zover ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ook worden uitgenodigd voor Ondernemersavond en daar in de afgelopen jaren ook steeds aanwezig waren. Het college schrijft verder dat veel verenigingen en organisaties worden ondersteund, veelal via subsidies. LochemGroen! vindt dat het geld voor de Ondernemersavond, in tegenstelling tot subsidies, niet ten goede komt aan de inwoners.

Belangrijker

Verder laat LochemGroen! in een reactie aan LochemsNieuws weten: ‘Het college zegt hiermee duidelijk; wij vinden ondernemers belangrijker dan andere inwoners. LochemGroen! is het hier beslist niet mee eens. Kijk maar eens hoe belangrijk nu de wijkzorg is in onze gemeente, de bibliotheken met hun digitale steunpunt waar iedereen die bijvoorbeeld moeite heeft met een digiD aan te vragen of hun QR-code te downloaden hulp krijgt. En al die meer dan 100 sportverenigingen…’
Het college presenteerde op verzoek ook een begroting voor de Ondernemersavond, die dus niet doorging. De totale kosten van zo’n avond bedragen ruim 13.000 euro. Hiervan komt 4.600 euro terug in de vorm van bijdragen van ondernemersverenigingen en door entreegelden van niet-leden van die verenigingen. De kosten voor de gemeente zouden dit 8.630 euro bedragen, ware het evenement doorgegaan.