LochemGroen!: ‘Actieve bemiddeling bij woningdeling nodig’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Een motie over verruiming van de mogelijkheden om woningen te splitsen van D66 en LochemGroen! werd op 4 juli aangenomen door de gemeenteraad. De partij ziet dit – naast nieuwbouw – als extra mogelijkheid om de woningnood te lijf te gaan. De partij pleit voor actieve bemiddeling om matches tussen bijvoorbeeld jong en oud tot stand te brengen.

LochemGroen! en D66 hadden soortgelijke moties op stapel staan. Deze zijn samengevoegd. D66 was de hoofdindiener en LochemGroen! mede-ondertekenaar.

De aangenomen motie roept het college van B&W op om op korte termijn beleid te ontwikkelen voor verruiming van de mogelijkheden om woningen te splitsen of te delen in zowel de kernen als het buitengebied. Speculanten zouden moeten worden uitgesloten van de mogelijkheden die worden geboden. Splitsen en delen van woningen ligt nu nog lastig omdat het risico bestaat dat verschillende bewoners, bijvoorbeeld door de Belastingdienst, als een economische eenheid worden gezien.

Landbouwgrond

LochemGroen! constateert dat Nederlanders gemiddeld groot wonen. Per persoon gaat het om 65 vierkanter meter. Ter vergelijking: In Duitsland is dit slechts 45 vierkante meter. Splitsen of delen kan verder voorkomen dat onnodig veel landbouwgrond nodig is voor nieuwbouw. Grond die in de toekomst mogelijk hard nodig is om de wereldbevolking te kunnen voeden. Via natuurinclusieve landbouw, als het aan LochemGroen! ligt.

In de oorspronkelijke motie van LochemGroen! stond de zin: ‘Waarbij de gemeente of SWL als faciliterende en stimulerende partij optreedt.’ De zin sneuvelde omdat de motie anders te veel aan de uitvoeringskant van het beoogde beleid zou gaan zitten. In een persbericht laat LochemGroen! weten dat actieve bemiddeling behoort tot de kern van wat de fractie wil: minder eenzaamheid onder ouderen die steeds langer zelfstandig moeten wonen en een oplossing voor de woningnood onder jongeren.

Actieve bemiddeling

Gewezen wordt op een project in Utrecht waar universitaite studenten en ouderen samen een woning delen. LochemGroen! vraagt zich af waarom dit niet ook voor MBO’ers kan werken. Het maken van goede matches is dan belangrijk. ‘Het gaat LochemGroen! om meer dan alleen het op papier mogelijk maken van woningdelen en -splitsen, het vergt een actieve bemiddeling en goede escape-routes voor als het toch niet klikt tussen oude en nieuwe bewoners’, zo is te lezen in het persbericht.