Lochem: wachttijd huurwoning gemiddeld 10 maanden

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De wachttijd voor een (sociale) huurwoning bedraagt in de gemeente Lochem 10 maanden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Gerekend naar de duur van de inschrijving is de wachttijd echter 4 jaar en 3 maanden.

De genoemde 10 maanden wachttijd is de tijd vanaf het moment dat een woningzoekende voor het eerst actief meedoet met een loting voor een huurwoning tot het moment dat een woning wordt geaccepteerd. Woningcorporatie Viverion werkt met een lotingsysteem. Wie hieraan mee wil doen moet jaarlijks een bedrag betalen om de aanbiedingen te ontvangen.

Wachttijd

In het laatste jaarverslag van Viverion, over 2019, wordt een gemiddelde wachttijd voor Lochem genoemd van 6,6 maanden. De NOS zegt zich te baseren op recente cijfers van woningcorporaties. Dit zou betekenen dat de wachttijd in 2020 flink is toegenomen. Overigens is Viverion ook actief in de gemeente Rijssen-Holten, waar de kortste wachttijd van het land werd gemeten, namelijk 8 maanden.

Het gemiddelde voor de gemeente wordt ook beïnvloed door woningcorporatie IJsseldal Wonen, dat actief is in het westelijk deel van de gemeente Lochem. In het jaarverslag over 2019 meldde IJsseldal dat de wachttijd in de gemeente Lochem gemiddeld 7 maanden bedroeg.

Uit het jaarverslag van Viverion:
‘Hoe snel iemand een woning krijgt toegewezen, hangt af van de wensen van de woningzoekende en de gewildheid van de woning. Iemand met veel eisen aan een woning, zal op minder woningen reageren en daardoor langer zoeken. Een populaire woning zal veel reacties krijgen van woningzoekenden, waardoor de kans kleiner wordt dat een woningzoekende ingeloot wordt.’

Loterij

Gezien de exorbitante wachttijden in met name het westen van het land (tot 14 jaar) valt het in deze regio nogal mee met de wachttijd. Wie de aanbiedingen van Viverion een beetje volgt ziet wel dat er een groot verschil is tussen type woningen. Seniorenwoningen trekken meestal hooguit enkele tientallen belangstellenden maar bij eengezinswoningen dingen soms meer dan 250 liefhebbers mee. Dan wordt loting dus inderdaad een loterij.

De gemeente Lochem kent 2.830 sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er nog 1.602 huurwoningen in de vrije sector. In de gemeente staan verder 10.647 koopwoningen. In de gemeente zijn relatief minder woningen in bezit van woningcorporaties dan landelijk. In Lochem is dit 18,75 procent, tegen landelijk 29,07 procent.

Minder woningen

Overigens is het aantal sociale huurwoning sinds 2015 gedaald. Toen waren het er nog 2.901, dus 71 minder. Gebouwd is er in de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks door woningcorporaties.

De inkomensgrens voor een sociale huurwoning bedraagt dit jaar 40.024 euro bruto. Voor een deel van de woningvoorraad geldt een grens van 44.655 euro.
Bekijk HIER de berichtgeving van de NOS.