Lochem presenteert sluitende begroting zonder lastenverzwaring

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Afgelopen voorjaar kwamen er al optimistische geluiden uit het Lochemse gemeentehuis over de financiële positie. Niet op de laatste plaats omdat het Rijk eindelijk flink bijspringt als het gaat om Jeugdhulp en omdat een dreigende korting op de uitkering uit het Gemeentefonds is omgebogen naar een forse plus. Het ziet er nu dan ook naar uit dat Lochem tot en met 2025 geen grote grepen meer hoeft te doen in de algemene reserves. En… er komt geen lastenverzwaring voor de inwoners.

In het voorjaar kondigde de toen net aangetreden nieuwe wethouder van financiën Robert Bosch (GB) al aan er duurzamer en scherper zou worden begroot. Scherper betekent in dit geval dat waar mogelijk op posten kon worden bespaard en dat het vrijgekomen geld aan nieuw beleid kan worden gespendeerd. Scherper begroten kent ook een risico. Krappere budgetten kunnen eerder tot onverhoopte overschrijdingen leiden. Hier staat tegenover dat de schatkist van de gemeente wel een stootje kan hebben. Daar zit ruim 26 miljoen euro in en daar is menig gemeente jaloers op.

Gezonde basis

Het college van burgemeester en wethouders is echter ingenomen met het feit dat een sluitende begroting kan voorleggen aan de gemeenteraad. Het is bovendien de laatste begroting voor de zittende ploeg. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe ploeg kan dan ook aan de slag met een gezonde financiële basis. Dat is nodig ook, want de komende jaren wacht onder meer een broodnodige woningbouwopgave. Hiervoor moeten onder meer gronden worden aangekocht. En van andere actuele thema’s, zoals klimaat en energie is nog niet te overzien wat er allemaal op gemeenten afkomt.

Dringende zaken

Wethouder Robert Bosch: “We konden dankzij scherp begroten ruimte blijven maken voor nieuw beleid. Niet alleen om de ambities uit ons collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen; Lochem Inspireert!’ waar te maken, maar ook om dringende zaken in gang te zetten. Denk aan de begeleiding voor duurzame energie-opwek buurtinitiatieven, herinrichting van de Tramstraat in Lochem, opstellen van een woonzorgvisie en de aankoop van gronden voor woningbouwlocaties.”

Verder zegt hij: “Ik ben ook blij dat een lastenverzwaring niet nodig is. De gemeenteraad heeft besloten dat een overschot uit de afvalstoffenheffing 2020, van € 245.000, terugvloeit naar onze inwoners. Dat betekent dat huishoudens volgend jaar ongeveer 30
euro voordeliger uit zijn.”

Corona

De afloop van de coronapandemie wordt met spanning tegemoet gezien. In de afgelopen anderhalf jaar werd ingezet op het beperken van de gevolgen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Waar nodig wordt dit nog voortgezet. Vooral groepen jonge volwassenen, lager opgeleiden en mensen met psychische problemen hebben het moeilijk. Samen met maatschappelijke partners wil het college de extra aandacht voor deze groepen overeind houden.

Trots is er als het gaat om hoe de enerverende periode in z’n algemeenheid is doorstaan en op de veerkracht die de Lochemse samenleving liet zien tijdens de coronacrisis. Het college wil in het resterende half jaar de vaart erin houden zodat een goede overdracht aan het nieuwe bestuur kan plaatsvinden.

Begrotingsapp

De gehele begroting is te lezen via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien . Hier is zo spoedig mogelijk ook de begrotingsapp te vinden. Dat is een interactieve webapplicatie, waarmee de begroting snel en gemakkelijk is te lezen en te doorzoeken op onderdelen.

De begroting 2022 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 november.