Lochem wil ondermijning en overlast bestrijden

0
Gemeentehuis Lochem. (archieffoto: LochemsNieuws.nl)

LOCHEM – Het college van B&W van de gemeente Lochem wil ondermijning en overlast in de woonomgeving beter kunnen bestrijden. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit via een aanpassing van de APV mogelijk te maken.

Ondermijning… wat is dat?

Het Openbaar Ministerie omschrijft het zo:

Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime: het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld.

De bestrijding van ondermijning staat hoog op de agenda bij veel Nederlandse gemeente. Via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan de gemeente weerbaarder worden tegen bedreigingen. De burgemeester – die hoofdverantwoordelijk is voor de openbare orde – krijgt meer instrumenten in handen om ondermijning door georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Overlast in de wijk
In woonwijken openbaart dit soort criminaliteit zich vaak in de vorm van overlast door drugshandel en -gebruik, verward of intimiderend gedrag van personen en geluidsoverlast van mens en dier. Ook overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning komt voor.

Dit zijn de nieuwe artikelen in de APV die het college voorstelt aan de gemeenteraad:

  • Artikel 2.28: exploitatie openbare inrichting
  • Artikel 2.59a: gevaarlijke honden op eigen terrein
  • Artikel 2.74a: openlijk drugsgebruik
  • Artikel 2.79: woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
  • Artikel 2.80: gebiedsontzeggingen
  • De artikelen 2.31 (verboden gedragingen) en 2.78 (sluiting van publiek openstaande gebouwen) worden aangevuld.

Gemeenteraad
De verwachting is dat de raad het voorstel bespreekt tijdens de politieke avond van 4 maart aanstaande.