Lochem: ‘Loyaal taken uitvoeren, maar budgetten moeten omhoog’

0
De Lochemse gemeenteraad in (digitale) vergadering bijeen (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Een echte gewetensvraag kreeg wethouder Bert Groot Wesseldijk maandagavond tijdens de behandeling van de Kadernota voor zijn kiezen. Fractievoorzitter Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL) vroeg hem hoelang Lochem de taken die het door het Rijk in de schoot geworpen kreeg nog loyaal wil en kan uitvoeren.

De wethouder moest even denken en gaf aan dat hij op zijn woorden moest passen. Hij vond de diplomatieke woorden: “We zullen de taken loyaal blijven uitvoeren maar de budgetten moeten omhoog. Dat dragen we al op vele niveaus uit en dat zullen we, alleen en met samen met andere gemeenten, ook blijven doen.

Bedreigingen

Bij de presentatie van de Kadernota had Groot Wesseldijk een pessimistisch geluid laten horen. Hij sprak over bedreigingen voor de financiële positie van de gemeente in de komende jaren. De boosdoeners zijn de te lage rijksbijdragen voor allerlei taken in het sociale domein én een dreigende korting op de bijdrage uit het Gemeentefonds voor plattelandsgemeenten.

De VVD drong er bij de wethouder op aan om ook – of misschien wel juist – in tijden van crisis te blijven investeren in de gestelde doelen. “We vragen van de wethouder om dit te blijven uitdrukken”, zei fractievoorzitter Erik Haverkort. Hij had via sociale media al eerder laten weten dat hij vond dat Lochem te negatieve signalen uitzond. Groot Wesseldijk reageerde door te zeggen dat het college vast van plan is te blijven investeren, maar wel ‘voor zo ver mogelijk’.

Gemankeerd stuk

De Kadernota is dit jaar een wat gemankeerd stuk omdat het is opgesteld met de wetenschap van voor de coronacrisis. Het is nog volstrekt onduidelijk wat dat met de gemeentelijke financiën gaat doen. Het is nog maar de vraag of die gevolgen al wel kunnen worden verwerkt in de begroting die komend najaar verschijnt.