Lochem legt onderhoud laanbomen stil na financiële strop

0
De bomen aan de Binnenweg bij Eefde zijn gemarkeerd voor kap (Archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De gemeente Lochem staakt het kappen en snoeien van zogeheten laanbomen, die langs gemeentelijke wegen staan. Aanleiding is een financiële strop doordat de kosten hoger en de houtopbrengst lager uitvalt dan geraamd. Wethouder Bert Groot Wesseldijk baalt er flink van.

Overschrijding
Over 2017 zal de overschrijding van het budget uitkomen op 140- tot 190-duizend euro, zo blijkt uit een recente financiële rapportage van Circulus-Berkel. Dit bedrijf kapt en herplant jaarlijks 683 bomen langs wegen. Ook worden er 11.570 gesnoeid. Nu de eerste onderhoudscyclus van een jaar erop zit blijkt dat zowel de kosten van de uitvoering als de houtopbrengst tegenvalt.

Balen
De oorzaken zijn nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het zit met de verdeling tussen incidentele en structurele kosten. Wethouder Groot Wesseldijk zegt: ,,Ik baal er flink van. Gemeente en Circulus-Berkel gaan uitzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren. Tot dat helder is, stoppen we met de kap- en snoeiwerkzaamheden. Als de veiligheid in het geding is, komen we natuurlijk wel in actie want veiligheid staat altijd voorop.”

Nieuw beleid
De gemeente hoopt in oktober meer duidelijkheid te hebben over oorzaken en gevolgen. Dan moet duidelijk worden of het vorig jaar ingezette beleid kan worden voortgezet. Dat beleid werd in mei 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Uitgangspunten waren een zo hoog mogelijke houtopbrengst, burgerparticipatie bij herplant, arbeidsparticipatie en werken met lokale aannemers. De gedachte was dat dit zou leiden tot een betaalbaar en mogelijk zelfs kostenneutraal beheer van laanbomen.

Kritiek
Er was overigens veel kritiek van onder meer de Bomenstichting op de werkwijze van Lochem. Een tegenargument is dat de jaarlijkse kap van 683 bomen – ondanks herplant – een reductie van de opname van CObetekent. De gemeente brengt daar tegenin dat bomen langs wegen een mogelijk gevaar voor de verkeersveiligheid vormen.