Lochem evalueert vergunningverlening zonneparken

0
Een deel van de zonnepanelen op de voormalige vuilstort Armhoede (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – In de gemeente Lochem is in totaal voor 87 hectare aan zonneparken vergund en aangevraagd. Vanaf juni wordt onderzocht hoe de procedures zijn verlopen. Tot dat de uitkomsten in oktober bekend zijn neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen in behandeling. 

De evaluatie is het gevolg van eerdere afspraken. In 2018 heeft de gemeenteraad een aantal voorwaarden gesteld aan de aanleg van zonneparken. Een daarvan was dat er een evaluatie zou volgen als voor 100 hectare een vergunning zou zijn verleend. Dat getal komt nu in zicht.

Stand van zaken

Het zonnepark op de voormalige vuilstort Armhoede is klaar en voor vier andere zon is een vergunning verleend. Daarbij gaat het in totaal om 35,8 hectare op vier locaties. Twee zonneparken – Bekenschot in Barchem en Ampsen in Lochem – zijn in voorbereiding. Deze twee aanvragen, voor in totaal 26 hectare, behandelt de gemeente volgens de bestaande procedures. De behandeling van zonnepark Bekenschot is staat voor 15 juni op agenda van de gemeenteraad. De raad heeft onlangs een petitie tegen dit park in ontvangst genomen die door een meerderheid van de inwoners van Barchem is ondertekend.

Het overzicht hieronder komt van de gemeente zelf:

Stand van zaken zonneparken gemeente Lochem, mei 2020
1. Armhoede Aangelegd 15 ha TP Solar
2. Goorseweg Vergund, SDE toegekend 15,3 ha Kronos
3. Rengersweg Vergund, SDE toegekend 8,9 ha Kronos
4. Berkelweide Vergund, SDE toegekend 9,5 ha TP Solar
5. Afleidingskanaal Vergund, SDE  toegekend 12,3 ha IX Zon
6. Bekenschot Aanvraag ingediend 16 ha TP Solar
7. Ampsen Aanvraag ingediend 10 ha Kronos
TOTAAL 87 ha

Evaluatie

De evaluatie is uitbesteed aan een extern bureau. De onderzoekers bekijken hoe de vergunningverlening tot nu toe is verlopen. Dit gebeurt via de bestudering van relevante documenten en gesprekken met betrokken partijen en omwonenden van de locaties. Zo moet worden vastgesteld of de vooraf gestelden voorwaarden in de praktijk zijn toegepast.

Van de initiatiefnemers van de zonneparken werd geëist dat ze omwonenden vooraf goed zouden informeren. Ook de landschappelijke inpassing en het weghalen van de zonnepanelen aan het einde van de levensduur zijn vastgelegd. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt om het beleid voor zonne-energie aan te scherpen.

Meer zonneparken

De gemeente gaat er vast van uit dat in de toekomst nog meer zonne-parken in het landschap zullen verschijnen. Het doel is om net zoveel schone energie op te wekken wordt gebruikt in de gemeente. In de Regionale Energiestrategie (RES) maken gemeenten van de Cleantech Regio hier een stappenplan voor.