Lochem: ‘Doornberg voor 1 juni 2021 weg uit Almen’

0
(archieffoto: LokaalGelderland.nl)

LOCHEM – Het was voorspelbaar dat Doornberg Recycling nog wel een tijdje in Almen zou vertoeven bij gebrek aan een alternatieve locatie. De gemeente Lochem stelt de rechter nu voor om 21 juni 2021 als nieuw ultimatum te stellen aan het bedrijf. Dit blijkt uit een memo van de het college van B&W aan de gemeenteraad.

Beide partijen zijn onderling niet tot een vergelijk kunnen komen. Dit betekent dat de rechter definitief de knoop moet doorhakken. Tot die conclusie is in ieder geval de gemeente Lochem vorige week al gekomen. De advocate is gevraagd om de zaak opnieuw op de rol van de rechtbank te laten zetten.

Einddatum

‘Voor de gemeente betekent elke maand onderhandeling het risico dat daarmee ook de in principe overeengekomen einddatum in geding komt’, zo is te lezen in de memo. Nu telt dus 1 juni van het komende jaar als datum waarop Doornberg het terrein aan de Scheggertdijk schoon moet opleveren. De datum is een voorstel. Of de rechter hierin meegaat moet worden afgewacht.

Risico

Twee keer eerder troffen beide partijen elkaar voor de rechter en twee keer kregen ze het verzoek om nog een poging te wagen om er onderling uit te komen. De laatste keer liet de rechter doorschemeren dat de gemeente een risico loopt bij een uitspraak die Doornberg laat wankelen of zelfs omvallen. Het is denkbaar dat Lochem dan blijft zitten met een terrein waar nog veel autobanden moeten worden afgevoerd en gebouwen gesloopt. Met alle kosten van dien.

Reële termijn

B&W denken dat de nieuwe datum reëel is en dat het bedrijf in staat moet zijn om de voorraden af te voeren. Volgens het college heeft Doornberg deze datum zelf ook genoemd tijdens de laatste zitting.

Letterlijk staat in de memo: ‘Voor ons is van belang dat het terrein wordt opgeleverd en, zoals toegezegd aan u en omwonenden dat de bedrijfsactiviteiten eindigen. Het voorleggen van een casus aan de rechter brengt altijd een procesrisico met zich mee. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter Doornberg een langere termijn gunt, maar dat is dan wel een harde termijn. In het ergste geval wordt ons verzoek geheel afgewezen, maar daar gaan wij niet van uit. Wij hebben een redelijke termijn voorgesteld om tot een oplossing te komen. Wij houden u op de hoogte.’

Doornberg is met een aantal alternatieve locaties bezig. Hiervan maakten we melding in een vorig bericht, dat HIER te lezen is.