‘Lochem 3.0 werkt aan coöperatie van ondernemersclubs’

0
Het oude Stadhuis van Lochem doet/deed dienst als onderkomen voor Lochem 3.0 en de VVV. (Archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Lochem 3.0 – de organisatie die onder meer de VVV onder zijn hoede heeft – werkt aan coöperatieve vereniging van ondernemersvereniging in de gemeente Lochem. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de VVD door het college van B&W. Het oprichtingsbestuur hiervan zou tevens als toezichthouder moeten gaan optreden.

VVD-vragen
De VVD-fractie stelde schriftelijke vragen over Lochem 3.0. Met name het op 31 december nog steeds ontbreken van een onafhankelijke Raad van Toezicht en de gevolgen voor de financiering van de organisatie staan daarbij centraal.

Deadline
Op 28 december, dus drie dagen voor het verstrijken van de deadline voor een toezichthoudend orgaan, heeft Lochem 3.0 het college en raad geïnformeerd over de ontwikkeling van een coöperatieve vereniging van ondernemersverenigingen. Het oprichtingsbestuur van deze vereniging wil ook het toezicht op Lochem 3.0 gaan uitoefenen, zo is het idee. Wie er in dat bestuur zitten is onbekend maar het lijkt voor de hand te liggen dat het gaat om vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen.

Onduidelijk
Het college schrijft overigens dat hoe dan ook vaststaat dat Lochem 3.0 op 30 december 2017 niet aan de gestelde voorwaarde van een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) heeft voldaan. ‘Het is voor ons vooralsnog ook onduidelijk of het beoogde oprichtingsbestuur aan deze voorwaarde voldoet of kan voldoen. Wij hebben Lochem 3.0 meegedeeld dat het niet hebben van de RvT gevolgen kan hebben voor het besluit tot vaststelling van de subsidie 2017’, zo is te lezen.

Gevolgen
De subsidie van 90.000 euro voor 2017 is al lang overgemaakt, maar de formele vaststelling van het bedrag moet nog gebeuren. Het in gebreke blijven van Lochem 3.0 kan gevolgen hebben die vaststelling en voor de voortzetting van de subsidie voor 2018.

Prestaties
Het college schrijft zich aan de beginselen van behoorlijk bestuur te moeten houden en dat er bij de vaststelling van de subsidie over 2017 een weloverwogen oordeel moet komen over de prestaties die Lochem 3.0 daar tegenover heeft gezet. Eerder zei wethouder Ingrid de Pagter al dat het niet vaststellen van de subsidie een lastige kwestie wordt. Onder meer de salarissen van de VVV-medewerkers zijn ervan betaald.

VVV
Dit bracht de VVD tot de vraag wat de consequenties voor de VVV en de voorgenomen promotionele activiteiten het stoppen van subsidiëring van Lochem 3.0 heeft. Het college laat weten dat de eerste gesprekken met Lochem 3.0 en de VVV hebben plaatsgevonden. Doel is om te kijken we naar een oplossing om de activiteiten van de VVV zeker te stellen. Hoe dit gaat aflopen zegt het college nog niet te weten.

Vertragingstactiek
In de beantwoording van de VVD-vragen laat het college doorschemeren de nu gestarte vorming van een coöperatieve ondernemersvereniging niet te zullen accepteren als vertragingstactiek. Ongeacht deze ontwikkeling moet een onafhankelijke Raad van Toezicht op korte termijn zijn aangesteld, zo klinkt het.

Onafhankelijkheid
De VVD vindt dat Lochem 3.0 de schijn van niet-onafhankelijkheid over zich afroept nu de Raad van Toezicht niet is ingesteld. De liberalen wijzen erop dat Lochem 3.0 daar in de oorspronkelijke plannen zelf mee kwam en dat er inmiddels 3 jaar zijn verstreken. Afgelopen najaar stelde de gemeenteraad de toezichthouder als harde eis voor verdere subsidiëring.