Eenrichtingsverkeer rond oude Aldi opgeheven

0
Dit gedeelte van De Gloep is niet langer eenrichtingsweg (bron: Google Maps)

LOCHEM – Om meer orde te scheppen in het parkeren en afzetten en ophalen van leerlingen van de nieuwe school aan de Burgemeester Leenstaat wordt een deel van het eenrichtingsverkeer rond de oude Aldi aan de Zuiderbleek opgeheven. Het betreft het gedeelte van de Gloep, gelegen tussen Zuiderbleek en Groene Kruisstraatje.

Doorstroming
Bij de inrichting van de schoolomgeving is het parkeerterrein van de voormalige Aldi geschikt gemaakt voor parkeren door ouders van leerlingen. De maatregel wordt genomen om de doorstroming van het verkeer en het geordend parkeren te bevorderen, zo is te lezen in het verkeersbesluit van de gemeente. Doel is ook om wachtrijen, die nu af en toe ontstaan, te vermijden.