Lochem 3.0: ‘Vol inzetten op plan B’

1
Lochem 3.0 langs de meetlat

LOCHEM – De gemeenteraad bepaalt maandavond (13/3) of Lochem 3.0 en VVV Lochem door kunnen en of dat 90.000 euro mag kosten. Velen hebben er al het hunne over gezegd. Voorzitter Bart van Alten keek met LochemsNieuws terug maar vooral ook vooruit. Het is tijd voor plan B.

Taaier
Van Alten erkent dat de stichting de lat wat te hoog heeft gelegd en dat de materie taaier bleek dan verwacht. Ook blijken dingen meer tijd nodig te hebben dan aanvankelijk ingeschat. Hij constateert ook dat de ‘VVV met de Eigenzinnig Lochem promotie’ goed draait en dat de contacten met ondernemers in de toerisme- en recreatiesector wél gemeentebreed zijn.

Scepsis
De oppositie uit Eefde, Gorssel en Epse zegt Van Alten deels wel te begrijpen. ,,Ik snap dat ze daar zeggen ‘geef ons ook maar geld, dan regelen we het zelf wel’. Maar dan ga je voorbij aan de kracht van het geheel.”  In Laren bestaat aarzeling over een ondernemersfonds over het ondernemersfonds dat Lochem 3.0 wil instellen. Ondernemers daar zijn bang dat ‘hun geld’ elders in de gemeente wordt besteed. Plan B moet die bedenkingen wegnemen.

Voorzitter Bart van Alten van Lochem 3.0. (bron: eigenzinniglochem.nl)

Financiering
Plan B gaat met name over de financiering en staat los van wat Van Alten ‘plan A’ noemt: de basistaak VVV- Eigenzinnig Lochem. Plan B behelst de oprichting van een overkoepelende ondernemersvereniging, met daaraan gekoppeld een fonds met de kernen die al mee willen doen. Het geld dat elke kern bijdraagt kan voor driekwart worden besteed in de eigen kern. De overige 25% vloeit in een centrale kas en wordt ingezet waar het nodig is. ,,Als Laren bijvoorbeeld een investering wil doen om de status van ‘fietsdorp’ te versterken en dat kost meer dan ze zelf kunnen opbrengen, dan kan dit uit de centrale pot worden betaald”, aldus Van Alten. ..Zo werk je samen aan het gezicht en de beleving van de gemeente”, zo voegt hij eraan toe.

Impasse
De impasse die is ontstaan tussen Lochem 3.0 en de ‘westelijke gebiedsdelen’ zal een snelle vorming van een ondernemerskoepel niet bevorderen. Hoe de impasse moet worden doorbroken weet Van Alten ook niet direct. Op de vraag of het misschien heeft te maken met personen zegt hij: ,,Misschien. Ook dat moeten we bekijken.” Hij laat doorschemeren dat ook aan ‘de andere kant’ al gewoon wordt samengewerkt met individuele ondernemers. ,,Het is niet zo zwart-wit als de berichtgeving doet vermoeden.”

Niet forceren
De gedachte is om niets te forceren. ,,We willen beginnen met ondernemers of ondernemersverenigingen die mee willen doen, zoals IKL, LOV en bijvoorbeeld de kern Harfsen. En dan volgens het zwaan-kleef-aan-principe verder groeien”, zegt Van Alten. ,,Als we kunnen laten zien dat het werkt komt de groei vanzelf.”

Beeldvorming
Dat dingen trager gaan dan verwacht is volgens hem ook het gevolg van een negatieve beeldvorming rond de stichting. ,,We hebben in het najaar veel tijd verloren omdat we overal waar we kwamen eerst moesten weerleggen wat er over ons is gezegd en geschreven.” De vorming van een ondernemerskoepel kan ervoor zorgen dat de beleidskant en de uitvoering van elkaar worden gescheiden. Hij denkt dat het daardoor transparanter en overzichtelijker wordt.

College
Het Lochemse college treft volgens Van Alten ook enige blaam. Hoewel de plannen voor een ondernemersfonds duidelijk in het businessplan stonden heeft het college pas afgelopen zomer laten weten dat ze weinig voelde voor het opleggen van een verplichte bijdrage voor het fonds op basis van de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Het college is bang te worden beticht van kiezersbedrog omdat ze beloofden de lasten niet te verhogen. Of een heffing waar ondernemers zelf mee instemmen gezien kan worden als een belastingverhoging wordt door Van Alten betwijfeld.

GB
Het college verzuimde bij de start van Lochem 3.0 te laten weten bedenkingen te hebben bij de heffing voor een ondernemersfonds. Van Alten wijst erop dat nota bene coalitiepartij GB de vorming van een ondernemersfonds in het verkiezingsprogramma had staan. De wethouder van die partij is echter gebonden aan andere afspraken.

90 mille
Van de 90.00 euro die Lochem 3.0 ontvangt als de raad daarmee akkoord gaat, is 25.000 euro bestemd voor de huur van Markt 2. Van Alten: ,,De subsidie van de VVV is volledig afgebouwd. Voor minder geld dan in 2014 en de jaren daarvoor heeft de gemeente een vernieuwde VVV met een marketingorganisatie, zijn er werkgroepen actief in vijf kernen, waarbij Lochem 3.0 een rol of rolletje heeft. En we werken toe naar een nieuwe publieksbestemming voor het oude stadhuis. In 2016 hebben we van iedere euro van de gemeente 1,70 euro weten te maken. Het streven is om in 2017 de factor 2 te halen.”

Gemeenteraad
Maandagavond neemt de gemeenteraad een besluit over het collegevoorstel om Lochem 3.0 nog minimaal een jaar te ondersteunen. In de wandelgangen was deze week te horen dat er de nodige moties en wijzigingsvoorstellen de revue zullen passeren. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.

 

1 REACTIE

Comments are closed.